تبیان، دستیار زندگی
بیت المقدس-هـزاران‎ صهیونیست‎ در بیرون‎‎ از صحـن مـسجـد تجـمـع‎ كرده‎انـد و در پی‎ فرصت‎ هسـتنـد تـا بـرای‎ عملی‎‎ كردن‎ هدف‎ شـوم‎ خـود یعنی تخـریـب‎ نخستین‎‎ قبله‎‎‎ گاه مسلمـان به مسجـدالاقـصـی‎ یورش‎ بردند. پلیس‎ رژیم‎...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اوضاع ملتهب مسجد الاقصی


بیت المقدس-هـزاران‎ صهیونیست‎ در بیرون‎‎ از صحـن مـسجـد تجـمـع‎ كرده‎انـد و در پی‎ فرصت‎ هسـتنـد تـا بـرای‎ عملی‎‎ كردن‎ هدف‎ شـوم‎ خـود یعنی تخـریـب‎ نخستین‎‎ قبله‎‎‎ گاه مسلمـان به مسجـدالاقـصـی‎ یورش‎ بردند.

پلیس‎ رژیم‎ اسرائیل‎ مدعی‎است‎ ,مانع‎ از عملی‎ شدن‎ تصمیم‎ صهیونیستها خـواهـد شــد, امـا, برخی‎ منابع‎ اعلام‎ كـردنــد, شــارون‎ كـه‎‎‎‎ روز یكشنبه بـه آمـریكـا رفتـه بـرای‎ گرفتن‎امتیاز, صهیونیستها را برای‎ حمله‎‎ به مـسجـدالاقصـی‎ تشویق‎ كرده‎ است‎.

روز یكشنبه‎ نیز 10 هزار فلسطینی‎ نیز برای‎ دفاع از این‎‎‎ مكان مقـدس‎ در بـیــرون مـسجـد اجتماع كرده‎ و برخـی‎ نیـز خـود را داخل‎ صحـن‎ مسجد الاقصی‎ رسانده‎ اند.

گزارشهای‎ دریافتـی‎ از بیـت‎ المـقـدس‎ همچـنیـن‎‎ حاكی‎‎ است‎, جوانان فلسطینی كه‎تلاش‎ می‎‎كردنــد وارد صحـن‎ مـسجـدالاقصـی شـونـد بانیروهای‎ پلیـس‎ رژیم‎ اسراییل‎ درگیرشدند.

هـزاران‎ فـلسـطینـی‎ در حمــایــت‎ از مـسجـدالاقصـی‎ تظاهرات‎ كردند و برنامه‎ریزی‎ رژیم‎ اسرائیل‎ را برای‎ حمله‎‎ به مسجدالاقصـی‎ محكوم‎ كردند.

در شهر صیدا در جنوب‎ لبنــان‎ نـیــز هـزاران‎‎ آواره‎‎ فلسطینی‎ در اردوگـاه عـیـن الحلوه‎‎‎ بـه نشانه حمایت‎ از مسجـد الاقـصـی‎ تظاهرات‎ كردند و آمادگی‎ خودرابـرای‎ دفـاع از مقدسات‎ اسلامی‎‎ به‎‎ ویژه مسجد الاقصی اعلام‎ كردند.

درشهر اسكندریه‎ مصر هم‎, دانشجـویـان‎ بـرضـد طرح‎ صهیونیستهـا بـرای‎ حـملـه‎‎ بـه مسجـدالاقصـی‎ تظاهرات‎‎ كردند و از دولتهـای‎ عرب‎ خواستنـد در كنار ملت‎ فلسـطیـن‎ قـرار گیرند و هر گونه‎ عادی‎‎ سازی روابط با رژیم‎ صهیـونیـستـی‎ را متوقف‎ كنند.