تبیان، دستیار زندگی
ی ایران ? ??بر صفر بر تاجیكستان غلبه كرد تیم منتخب فوتبال باشگاههای كشورمان در نخستین دیدار خود در رقابتهای فوتبال بازیهای ورزشی كشورهای اسلامی كه در عربستان جریان دارد، موفق شد بانتیجه پرگل ? ??بر صفر تیم تاجیكستان را شكست د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در مسابقات فوتبال بازیهای همبستگی ایران ? ??بر صفر بر تاجیكستان غلبه كرد

تیم منتخب فوتبال باشگاههای كشورمان در نخستین دیدار خود در رقابتهای فوتبال بازیهای ورزشی كشورهای اسلامی كه در عربستان جریان دارد، موفق شد بانتیجه پرگل ? ??بر صفر تیم تاجیكستان را شكست دهد.

در این دیدار كه یكشنبه‌شب در ورزشگاه "امیر فیصل "شهر جده برگزار شد، برای تیم "ب" كشورمان "مهرداد اولادی ??? "بار در دقایق ? ?? ، ??، ??و?" ???فریدون فضلی " سه گل در دقایق ???، ??? و?" ، ???مجتبی جباری "در دقیقه ? ???و"تقی پور "در دقیقه ? ???گلزنی كردند.

در این مسابقه كه‌از گروه‌الف رقابتهاانجام شد،برای تیم كشورمان طالب لو ، نوازی ، اكبری ،رجب زاده ، جباری ،فضلی ،زارع ، صادقی ، تقی پور ، فرهانی واولادی به میدان رفتند ضمن اینكه زوهانی به جای فضلی ، شجاعی به جای اكبری وپژمان نوری به جای رجب زاده در نیمه دوم به میدان آمدند.

پیش از این دیدار ،تیم عمان موفق شد با نتیجه ? ??بر یك تیم سودان را شكست دهد.