تبیان، دستیار زندگی
تصاویری از تلاش های دانش آموزان فعال مدرسه صهبای صفا واقع در شهرک شهیدمحلاتی تهران، که موضوعات بسیار جالب و متنوعی را برای تحقیق و پژوهش انتخاب نموده اند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دبیرستان صهبای صفا

تصاویری از تلاش های دانش آموزان فعال مدرسه صهبای صفا واقع در شهرک شهیدمحلاتی تهران، که موضوعات بسیار جالب و متنوعی را برای تحقیق و پژوهش انتخاب نموده اند.

 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا
 • دبیرستان صهبای صفا
  دبیرستان صهبای صفا

تنظیم: مریم فروزان کیا