تبیان، دستیار زندگی
امام خمینى (ره) تا آبان 1357 ش. تنها واژه حكومت اسلامى را كه در راس آن ولى فقیه است، به كار برده‏اند; اما پس از آن، معظم‏له، واژه جمهورى اسلامى را وارد عرصه اندیشه سیاسى شیعى كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ويژگى‏هاى حكومت ولايت مطلقه فقيه

ویژگى‏هاى حكومت ولایت مطلقه فقیه

مطالب قبل:

(ولایت فقیه در کتاب حکومت اسلامی)

(ولایت نظارتی و حکومتی)

امام خمينى (ره) تا آبان 1357 ش. تنها واژه حكومت اسلامى را كه در راس آن ولى فقيه است، به كار برده‏اند; اما پس از آن، معظم‏له، واژه جمهورى اسلامى را وارد عرصه انديشه سياسى شيعى كرد.

 به بيان ديگر، امام خمينى (ره)، نظامى را طراحى نمود كه از يك سو، عالى‏ترين عنصر حكومت اسلامى - يعنى ولايت فقيه - و از سوى ديگر، عالى‏ترين عنصر نظام مردم‏سالارى (دموكراسى) و جمهوريت - يعنى آراى عمومى - را در خود دارد. بررسى آرا و نظريات امام (ره) درباره ويژگى‏هاى چنين حكومتى، مؤيد نگرش مذكور است:

1. حكومت اسلامى يا حكومتى مشروطه:

«حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومت‏هاى موجود نيست; مثلا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودراى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كس خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلكه مشروط است... مشروط از اين جهت كه حكومت‏كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است.»

2. عدم نياز به قانون‏گذارى: "فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت‏هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم‏ها به قانون‏گذارى مى‏پردازد; در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون‏گذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى، به جاى مجلس قانون‏گذارى كه يكى از سه دسته حكومت‏كنندگان را تشكيل مى‏دهد، مجلس برنامه‏ريزى وجود دارد.»

3. برقرارى نظام عادلانه:

«ائمه و فقهاى عادل، موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت‏به مردم استفاده كنند. صرف حكومت‏براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد. منتها چه بكنند؟ مامورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه، ماموريت و انجام وظيفه است.»

4. متكى به آراى عمومى:

«حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام على - عليه‏السلام - الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مى‏باشد و نيز شكل حكومت‏با مراجعه به آراى ملت تعيين خواهد گرديد. ما كه حكومت اسلامى مى‏گوييم، مى‏خواهيم يك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملت‏باشد و هم حكومتب باشد كه خداى تبارك و تعالى نسبت‏به او گاهى بگويد كه اين‏هايى كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند. ما تابع آرا هستيم، ملت ما هر طورى راى داد، ما هم از آن‏ها تبعيت مى‏كنيم. ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم. ماهيت‏حكومت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است، با اتكا به آراى عمومى ملت، حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام باشد. "


مرتضى شيرودى

هفته نامه پگاه حوزه - شماره  87 - بهمن 81

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان