تبیان، دستیار زندگی
در این بخش هر یک از ابزارهای Cabri 3D شرح داده می‏شود. در این قسمت باز کردن و بریدن چند وجهی ها را به کمک نرم افزار می توانید انجام دهید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمای Carbi 3D (قسمت نهم)

باز کردن و بریدن چند وجهیباز کردن چند وجهی

امکان باز کردن وجه های یک چند ضلعی را می دهد و سپس آنها را به صورت مسطح (صاف) می چیند به عبارت دیگر شبکه ای قابل چاپ ایجاد می کند.

یک چند وجهی بسازید.

با استفاده از ابزار   Open Polyhedron ، روی چند وجهی کلیک کنید.

باز کردن و بریدن چند وجهی

برای باز کردن چند وجهی به صورت کامل تر، از ابزارMainpulation  استفاده کنید و یکی از وجه ها را با ماوس بکشید.

برای باز کردن یک وجه ، کلید Shift  را پایین نگه دارید.

برای باز کردن وجه ها در اندازه ای با مضرب 15 درجه ، کلید Ctrl را پایین نگه دارید.

زمانیکه در حال ساختن شبکه چند وجهی هستید، می توانید آن را چاپ کنید و از آن برای ساختن یک مدل واقعی استفاده کنید.

باز کردن و بریدن چند وجهیبریدن چند وجهی

امکان ایجاد فصل مشترک یک چند وجهی و نیم فضایی که با یک سطح مجزا شده را می دهد و بخشی از چند وجهی را پنهان می کند.

ساخت یک چند وجهی، ساخت سطحی که با چند وجهی مشترک باشد.

با استفاده از ابزار Cut Polyhedron :

چند ضلعی را انتخاب کنید.

سطح مشترک (متقاطع) را انتخاب کنید.

چند ضلعی را انتخاب کنید.

سطح مشترک (متقاطع) را انتخاب کنید.

باز کردن و بریدن چند وجهی

بخش پنهان چند وجهی، محدوده ای در جلوی آن است. برای پیش آوردن بخش های دیگرچند ضلعی، از تابع View Angle استفاده کنید. (چرخاندن ساختار ایجاد شده.)

برای دیدن بخش پنهان چند ضلعی، از تابع Hide/Show استفاده کنید.

باز کردن و بریدن چند وجهی

چند وجهی منظم؛ اجسام افلاطونی

چند وجهی منظمچند وجهی منظمچند وجهی منظمچند وجهی منظمچند وجهی منظمچند وجهی منظمچند وجهی منظمچند وجهی منظم

امکان ایجاد  مستقیم یک پنج وجهی منظم را می دهد:

سطحی را انتخاب کنید.

اولین نقطه را انتخاب (یا ایجاد) کنید. (مرکز یک وجه)

دومین نقطه را انتخاب (یا ایجاد )کنید. (راسی از وجه). دومین نقطه باید روی VP سطح انتخاب شده باشد. (یا روی یک شکل موجود در NVP این سطح).

چند وجهی منظم

توجه: برای اینکه یک چند وجهی منظم را هر جای دیگر روی VP سطح قراردهید ، ابتدا آن را روی VP بسازید و سپس آن را با استفاده از ابزار Manipulation  جا به جا کنید.

امکان ایجاد چند وجهی را که با استفاده ازچند ضلعی منظم موجود تعریف شده است، می دهد:

از ابزار  Regular polyhedro  (چند وجهی منظم) مناسب برای انتخاب چند ضلعی که نمایی از وجه چند وجهی در حال ساخته شدن است ، استفاده کنید.

از ابزار Regular polyhedron مناسب، برای انتخاب وجهی از چند وجهی که نمایی از وجه چند وجهی در حال ساخته شدن است، استفاده کنید.

توجه: برای ساخت چند وجهی در نیمه فضای مقابل به آنچه به صورت پیش فرض پیشنهاد شده ، کلید Ctrl را پایین نگه دارید.

چند وجهی منظم