تبیان، دستیار زندگی
کدام حیوانات در قرآن به عنوان ماموران الهی معرفی شده اند؟ خداوند انبیا و پیامبران الهی را به عنوان رسولان خود در قرآن معرفی کرده است و علاوه بر آن، در طول تاریخ افراد متعددی هم بوده اند که به دلیل تقوا و شایستگی بالا به عنوان ماموران الهی معرفی شده اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حیوانان نقش آفرین در قرآن

هدهد

کدام حیوانات در قرآن به عنوان ماموران الهی معرفی شده اند؟

خداوند انبیا و پیامبران الهی را به عنوان رسولان خود در قرآن معرفی کرده است و علاوه بر آن، در طول  تاریخ افراد متعددی هم بوده اند که به دلیل تقوا و شایستگی بالا به عنوان ماموران الهی معرفی شده اند اما فقط انسان ها نیستند که می توانند ماموریتی را از جانب خداوند دریافت کنند؛ علاوه بر انسان ها، فرشتگان و حتی حیوانات هم ممکن است مامورانی از جانب خداوند باشند. پروردگار در آیات متعددی این حیوانات را معرفی کرده است که به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم:

1- تکه ای از بدن گاو (بنی اسرائیل) مقتولی را زنده می کند تا قاتل خود را معرفی کند. به این جریان صریحاً در آیه 73-63  سوره بقره اشاره شده است.

2- عنکبوت پیامبر(ص) را در غار حفظ می کند؛ چنان که در سوره توبه آیه 40 می خوانیم: «اگر او را یاری نکنید (پیامبر را)، البته خداوند او را یاری کرده است، آنگاه که آنها در غار بودند».

3- کلاغ معلم بشر می شود؛ وقتی که قابیل برادرش را کشت و خداوند زاغی را برانگیخت که زمین را می کاوید تا به او نشان دهد که چگونه جسد برادرش را در خاک پنهان کند. (سوره مائده آیه 3)

4- هدهد مامور رساندن نامه سلیمان(ع)به بلقیس می شود. آنگاه که حضرت سلیمان(ع) به هدهد دستور می دهد: «این نامه مرا ببر و به طرف آنها بیفکن، آنگاه از آنها دور شو». (نمل، 28)

5- ابابیل مامور سرکوبی فیل سواران می شود. در سوره فیل بارها خوانده ایم «وارسل علیهم طیرا ابابیل». ابابیل به معنای دسته های متفرق پرندگان است که خداوند با فرستادن این پرندگان و سنگ های سجیل، اصحاب فیل را مورد هدف قرار داد ا آنها را سرکوب سازند.

6- اژدها وسیله حقانیت موسی می شود. (سوره اعراف، آیه 107)

7- نهنگ مامور تنبیه حضرت یونس(ع) می شود. (صافات 842)

8- موریانه از جانب خدا مرگ سلیمان(ع) را کشف می کند.

9- سگ اصحاب کهف مامور نگهبانی از آنها می شود. (کهف، 18)

10-  چهار پرنده (طاووس، کبوتر، خروس و کلاغ) ایمان حضرت ابراهیم(ع) به خداوند را بیشتر می کنند. (بقره، 260)

11- الاغ سبب یقین «عزیر» به معاد می شود. (بقره، 259)

12- شتر، گاو و گوسفند در حج، شعائر الهی ای می شوند که در سوره حج آمده است.

13- شتر وسیله خداشناسی می شود، در سوره غاشیه می خوانیم: «آیا نمی نگرند به خلقت شتر که چگونه خلق شده است؟»

14- شتر معجزه الهی می شود. آنگاه حضرت صالح(ع) به سوی قومش رفت و فرمود: «این ماده شتر معجزه ای برای شماست».

مجله همشهری آیه


تنظیم: الف_شکوری