تبیان، دستیار زندگی
اماكن سرپوشیده اطراف حرم مطهر، رواق نام دارد. رواق‌‌ها بناهایی با ارتفاع‌‌های مختلف هستند كه به‌تدریج در ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رواق ها

اماكن سرپوشیده اطراف حرم مطهر، رواق نام دارد. رواق‌‌ها بناهایی با ارتفاع‌‌های مختلف هستند كه به ‌تدریج در اطراف روضة مباركه ساخته شده و به مرور تغییراتی در آن‌‌ها به وجود آمده است.

در حال حاضر، مضجع شریف رضوی را 26 رواق از اطراف و جوانب در برگرفته و یك رواق نیز در شمال شرقی حرم مطهر در حال احداث است.

هر یك از این بناها دارای موقعیت مكانی، ابعاد، سابقه تاریخی، تزیینات، كتیبه‌‌های نفیس و احیاناً توسعه و نوسازی است كه بر اساس تقدم و تأخر زمانی، در ادامه به آن‌‌ها اشاره می‌شود.


منبع: در حریم ملکوت

تنظیم برای تبیان: سارا آزاد