تبیان، دستیار زندگی
تصاویر زیر منتخبی از تصاویر نجومی سایت apod.nojum.ir است که عظمت و زیبایی کائنات را بیش از پیش به نمایش گذاشته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری تصاویر هستی (1)

تصاویر زیر منتخبی از تصاویر نجومی سایت apod.nojum.ir است که عظمت و زیبایی کائنات را بیش از پیش به نمایش گذاشته است.

 • پیکره های غبار در سحابی روزت
  پیکره های غبار در سحابی روزت
 • خورشید درخشان و هلال زمین از دید ایستگاه فضایی
  خورشید درخشان و هلال زمین از دید ایستگاه فضایی
 • این زمین است که با دوران حول محور خود باعث می شود تا دوایر هم مرکزی از ستارگان بر روی تصاویری با نوردهی بلند مدت ضبط شوند
  این زمین است که با دوران حول محور خود باعث می شود تا دوایر هم مرکزی از ستارگان بر روی تصاویری با نوردهی بلند مدت ضبط شوند
 • m78 در مرکز این نمای منطقه وسیع و رنگارنگ قرار دارد که فضایی در شمال کمربند شکارچی را میپوشاند
  m78 در مرکز این نمای منطقه وسیع و رنگارنگ قرار دارد که فضایی در شمال کمربند شکارچی را میپوشاند
 • هلال زمین از دید فضاپیما رزتا
  هلال زمین از دید فضاپیما رزتا
 • سطح خارجی ستاره ی v838 تکشاخ ناگهان به میزان بسیار زیادی منبسط شد و در نتیجه ی این اتفاق، این ستاره درخشان ترین ستاره ی کل کهکشان راه شیری در ژانویه ی 2002 گشت
  سطح خارجی ستاره ی v838 تکشاخ ناگهان به میزان بسیار زیادی منبسط شد و در نتیجه ی این اتفاق، این ستاره درخشان ترین ستاره ی کل کهکشان راه شیری در ژانویه ی 2002 گشت
 • کهکشان درخشان ngc 253 یکی از پرنور ترین و پر غبارترین کهکشان های مارپیچی قابل روئیت است
  کهکشان درخشان ngc 253 یکی از پرنور ترین و پر غبارترین کهکشان های مارپیچی قابل روئیت است
 • m83 که به صورت عمودی به آن می نگریم یکی از کهکشان های مارپیچی نزدیک به کهکشان راه شیری خودمان است
  m83 که به صورت عمودی به آن می نگریم یکی از کهکشان های مارپیچی نزدیک به کهکشان راه شیری خودمان است
 • سحابی حلقه
  سحابی حلقه
 • سطح حلقه ی زحل در سمت دیگر آن توسط خورشید کاملا روشن شده است
  سطح حلقه ی زحل در سمت دیگر آن توسط خورشید کاملا روشن شده است
 • ادغام کهکشانی از دید هابل
  ادغام کهکشانی از دید هابل
 • میدان عمیق سحابی حلقه
  میدان عمیق سحابی حلقه
 • در گوشه‌ی بالا سمت راست، خوشه پروین به رنگ آبی آراسته شده‌است
  در گوشه‌ی بالا سمت راست، خوشه پروین به رنگ آبی آراسته شده‌است
 • سحابی حباب در سمت راست بالای تصویر و خوشه‌ی ستاره‌ای باز m52
  سحابی حباب در سمت راست بالای تصویر و خوشه‌ی ستاره‌ای باز m52
 • سحابی خرچنگ از نگاه هابل
  سحابی خرچنگ از نگاه هابل
 • کهکشان مارپیچی زیبا و بزرگ ngc7331
  کهکشان مارپیچی زیبا و بزرگ ngc7331
 • ماه کامل و سیاره مشتری
  ماه کامل و سیاره مشتری
 • مقارنه زیبای عطارد، زهره، زحل و یک هلال باریک ماه در شفق صبحگاهی
  مقارنه زیبای عطارد، زهره، زحل و یک هلال باریک ماه در شفق صبحگاهی
 • سحابی پرنور m33
  سحابی پرنور m33
 • خوشه پروین و غبار ستاره ای
  خوشه پروین و غبار ستاره ای
 • سه ستاره‌ی پرنوری که در منتهی الیه سمت چپ تصویر می‌بینید، بدون شک سه ستاره‌ی معروفی هستند که کمربند جبار را تشکیل می‌دهند
  سه ستاره‌ی پرنوری که در منتهی الیه سمت چپ تصویر می‌بینید، بدون شک سه ستاره‌ی معروفی هستند که کمربند جبار را تشکیل می‌دهند
 • در فاصله ی تقریباً 100 متری از شاتل فضایی چلنجر، بروس مك كندلس دورتر از هر آن چه قرار گرفت كه تا آن زمان كسی پیش رفته بود.
  در فاصله ی تقریباً 100 متری از شاتل فضایی چلنجر، بروس مك كندلس دورتر از هر آن چه قرار گرفت كه تا آن زمان كسی پیش رفته بود.
 • از سمت چپ به ترتیب می‌توان سحابی‌های مرداب و سه پاره? پنجه‌ی گربه? سحابی تاریک پیپ و ابر‌های رنگارنگ رو حوا و قلب‌العقرب (راست) را مشاهده کرد.
  از سمت چپ به ترتیب می‌توان سحابی‌های مرداب و سه پاره? پنجه‌ی گربه? سحابی تاریک پیپ و ابر‌های رنگارنگ رو حوا و قلب‌العقرب (راست) را مشاهده کرد.
 • سیاره فراخورشیدی corot-7b
  سیاره فراخورشیدی corot-7b

تهیه و تنظیم برای تبیان:

ا.م.گمینی