• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1381/07/24
  • تاريخ :

وزیر دانا

شخصی نزد معتصم آمد و دعوی پیامبر کرد ، معتصم پرسید:چه معجزه ای داری ؟

جواب داد : مرده زنده کنم !

گفت : اگر از تو این معجزه ظاهر شود به تو بگروم . پس بدنبال درخواست مدعی ، دستور داد شمشیر بسیار تیزش را آورند و بدست مدعی دهند .

گفت : ای خلیفه ! در حضور تو گردن وزیر تو را بزنم و فی الحال زنده گردانم .

خلیفه گفت : نیکو باشد، سپس رو به وزیر خود کرد و گفت : چه می گویی ؟

پاسخ گفت : ای خلیفه تن به کشتن در دادن کاری دشوار است ، من از او هیچ معجزه ای نمی طلبم ، تو خود گواه باش که من به او ایمان آورده ام .

معتصم بخندید و او را خلعت داد و مدعی را به دارالشفاء فرستاد!

لطایف الطوائف

UserName