تبیان، دستیار زندگی
تهران‎ ـ مهراب‎‎ فاطمی‎ با كسب 108 امـتیـاز قویترین‎ مرد سال‎ 83 شد. مجتبی‎‎ ملكی با 100 امـتیـاز دوم‎ و حـسیـن‎ فاطمی‎ با 80 امتیاز نیز سوم‎ شدند. مجید تلخابی‎‎, كریم‎ طالشی, مهدی‎‎ باقر,ی علی‎‎ اسماعیلی و محمد محمدی‎ نیز ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهراب‎ فاطمی‎ , قویترین‎ مرد سال‎ 83


تهران‎ ـ مهراب‎‎ فاطمی‎ با كسب 108 امـتیـاز قویترین‎ مرد سال‎ 83 شد.

مجتبی‎‎ ملكی با 100 امـتیـاز دوم‎ و حـسیـن‎ فاطمی‎ با 80 امتیاز نیز سوم‎ شدند.

مجید تلخابی‎‎, كریم‎ طالشی, مهدی‎‎ باقر,ی علی‎‎ اسماعیلی و محمد محمدی‎ نیز به‎ ترتیـب‎ با 71 و 64و 60و 57 و 40 امتیاز عنـاویـن‎ چهارم‎‎ تا هشتم را به‎ خود اختصاص‎ دادند.

جوایز نفرات‎‎ اول‎‎ تا سوم‎ اتومبیل و نفرات چهارم‎‎ تا هشتم نقدی‎ بود.

در این‎‎ رقابتها رحیم‎ عسگری‎‎ نشان جوانمردی را از آن‎ خود كرد و مهدی‎‎ باقری نیـز مـرد اخلاق‎ معرفی‎ شد.

رقابتهای‎ قویترین‎‎‎ مردان ایران كه‎ شامل‎ 10 آیتم‎ " پاورلیفتینگ‎ " وزنه‎ برداری‎ قدرتـی‎ بود , اسفند پارسال‎ در كیش‎ بـرگـزار شـد امابه‎ علت‎‎ پخش‎ دیدارهای‎ این‎ مسابقات در ایام‎ نوروز و جذابیتـی‎ كـه‎ داشـت‎ نتـایـج‎ ایـن‎‎ مسابقات‎ تا پخش‎ كامل‎ آن از سیما , اعلام‎ نشد.