تبیان، دستیار زندگی
پس از بازدیدی که چندی پیش مسئولین بخش های مختلف تبیان دفتر خراسان از انجمن مخترعین ایران در پارک کوهسنگی مشهد داشتند، متعاقب آن در مورخه 16/9/88 مسئولین و دست اندرکاران کانون مخترعین ایران ، به منظور آشنایی هر چه بیشتر با فعالیت های تبیان دفتر خراسان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعامل کانون مخترعین ایران با تبیان خراسان

پس از بازدیدی که چندی پیش مسئولین بخش های مختلف تبیان دفتر خراسان از انجمن مخترعین ایران در پارک کوهسنگی مشهد داشتند، متعاقب آن در مورخه 16/9/88 مسئولین و دست اندرکاران کانون مخترعین ایران ، به منظور آشنایی هر چه  بیشتر با فعالیت های تبیان دفتر خراسان، از دفتر موسسه و بخش های مختلف از جمله تولید بازیهای رایانه ای بازدید داشتند.

در این بازدید که خانم ها سپهر و نوری و آقای سلخی مسولین و اعضای کانون مخترعین ایران حضور داشتند ، پیرامون موارد مختلفی بحث و تبادل نظر شد  که از جمله می توان به همکاری در خصوص انعکاس اخبار و اطلاعات کانون مخترعین ایران در سایت تبیان ، معرفی گروه های متخصص از سوی کانون به تبیان، پیشنهاد عضویت 7000 نفر عضو کانون مخترعین در سایت تبیان، عضویت در انجمن های تخصصی سایت، و پیشنهاد فعال سازی سایت پیامبران اشاره نمود و مقرر گردید در خصوص اضافه سازی کانون مخترعین ایران به لینک های موسسه فرهنگی واطلاع رسانی تبیان اقداماتی صورت پذیرد.

 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران
 • کانون مخترعین ایران
  کانون مخترعین ایران

گزارش: محمد ولی طاهری بنکدار

تنظیم: هومن بهلولی