تبیان، دستیار زندگی
نخستین شماره فصلنامه پژوهشی علوم اسلامی اسراء از سوی پژوهشکده علوم وحیانی معارج وابسته به موسسه تحقیقاتی اسراء با هدف ایجاد نگاهی نو در مباحث علوم وحیانی و ارایه جدیدترین نظریات آیت‌الله جوادی‌آملی در قالب مقاله، منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدیدترین نظریات آیت‌الله جوادی‌آملی در فصل‌نامه پژوهشی علوم اسلامی
آیت الله جوادی آملی

نخستین شماره فصلنامه پژوهشی علوم اسلامی اسراء از سوی پژوهشکده علوم وحیانی معارج وابسته به موسسه تحقیقاتی اسراء با هدف ایجاد نگاهی نو در مباحث علوم وحیانی و ارایه جدیدترین نظریات آیت‌الله جوادی‌آملی در قالب مقاله، منتشر شد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، گسترش و ژرفای دانش‌هایی که خداوند از طریق وحی در اختیار بشر نهاده است حدّ و نهایتی ندارد، بلکه هرچه در پهنای تکوین غوص بیشتری شود تازه‌های علوم و معارف بی‌پایان کشف و روشن می‌گردد. در این پویش علمی، حکمت متعالیه نقشی بنیادین در هویت معاصر جامعة ایران و جهان تشیع ایفا می‌کند و ظرفیت کم‌نظیری را نیز برای جهان اسلام و جامعة بشری به وجود آورده است.

این فصل‌نامه براین است تا با درج مقالات، تحلیل‌ها، نقد‌ها و اندیشه‌های ارائه شده در این باب، آنها را با مکتب فکری و قرائت و تفسیر فقیه فرزانه و حکیم متأله حضرت آیت‌الله جوادی آملی وفق داده و با به‌روز کردن و رو در رو کردن این مکتب فکری با اندیشه‌های معارض درونی و بیرونی، شفافیت این مباحث و امتیاز آنها را با رویکردهای مختلف روشن گرداند.

شماره اول این فصل‌نامه که در پاییز 88 منتشر شده است، شامل مقالاتی همچون: «علم نافع و هویت‌ساز»  به قلم حضرت آیت الله جوادی آملی و مقاله «علم و هویت»، «تسنیم سنام معرفت قرآن» و «فلسفه حکومت در عصر غیبت» می‌باشد.