تبیان، دستیار زندگی
اولیور تویست نوشته ی چارلز دیکنز اولیور تویست در حقیقت ادعا نامه ای است که که چارلز دیکنز علیه جامعه فاسد آن روز انگلستان نوشت. پسر کوچک و یتیمی که پدر و مادر خود را از دست داده و در عرصه گیتی تک و تنها مانده به دنیای اطراف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرح و نقد کتاب اولیور تویست


اولیور تویست

نوشته ی چارلز دیکنز

اولیور تویست در حقیقت ادعا نامه ای است که که چارلز دیکنز علیه جامعه فاسد آن روز انگلستان نوشت.

پسر کوچک و یتیمی که پدر و مادر خود را از دست داده و در عرصه گیتی تک و تنها مانده به دنیای اطرافش وارد می شود. جامعه ای که قانون جنگل با همه بی رحمی در آن رواج دارد و پسر کوچک این مطلب را به خوبی درک می کند که باید با چنگ و دندان از خود دفاع کند وگرنه دیگران پاره پاره اش می کنند. منافع عده بسیاری ایجاب می کند که او (علیرغم ثروت فراوانی که از پدر به ارث رسیده) در فساد و تباهی فرو رود، ولی اولیور کوچک برای دنیای تیرگی ها ساخته نشده و سرانجام در نبرد خونینی که در آن خوبی ها و بدی ها یک بار دیگر در مقابل هم صف آرایی می کنند اولیور کوچک موفق می شود که خود را از جنگ افراد بد سرشت و کسانی که طمع ثروت او را در دل دارند، خلاص کند. اما پس از آن یعنی هنگامی که اولیور از دست ارباب ستمگرش فرار می کند و خود را در شهر بزرگ و پر خطر«لندن» تنها می یابد، نه خانواده ای دارد و نه حتی دوستی، چیزی نمی گذرد که در دام پیرمردی شرور به نام « فاگین» که خانه اش پاتوق دزدها و جیب برهاست گرفتارمی شود.

تم اصلی این داستان هنگامی ایجاد شد که دیکنز (نویسنده داستان) در یک مجله استخدام شد. از آن پس چارلز به میان مردم می رفت و ساعتها در خیابان پرسه می زد و وضع زندگی آنها را زیر نظر می گرفت، به محله های کثیف و آلوده شهر لندن می رفت و با بچه های طبقات پایین درد دل می کرد. زیرا او خود را متعلق به آنها می دانست و به آنها عشق می ورزید. دردها و مشقات زندگی، «چارلزدیکنز» را بر آن داشت تا به دنیای وسیع نویسندگی پناه برد. در سالهای 1831 و 1832 روزنامه نویسی می کرد اما پس از آن رمان را پسندید و پا به میدان پر ارج و بزرگ آن گذاشت تا دردهای خود را که تا پایان عمرش با او بودند بر روی کاغذ آورد.

اولیور تویست در حقیقت ادعا نامه ای است که چارلز دیکنز علیه جامعه فاسد آنروز انگلستان نوشت. در این کتاب نویسنده چیره دست با قلمی شیوا و دلنشین تلخی ها و حقایق نکبت بار زندگی را به وضوح و قدرت عجیبی توصیف کرده بوده و به این ترتیب «الیور تویست» معروف شد و چارلز دیکنز بنیان گذار بزرگ آن مرتبه ای بسیار پرارج و ارزنده در میان مردم پیدا کرد.

تنها ایرادی که آنها از دیکنز گرفتند این بود که او بیش از حد در شرح و توصیف اشخاص داستان حاشیه رفته بود اما پاسخی قانع کننده، آنها را به قبول این حقیقت وا داشت که شرح و توصیف او لازم است و حقیقت نیز همین بود.

چارلز دیکنز در این کتاب به زیبایی ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی برخواسته از انقلاب صنعتی و نظام سرمایه داری در انگستان را به نمایش می کشد. یکی از عمده این ناهنجاری ها سوءاستفاده از کودکان و زنان به منظور افزایش تولید در مقابل دستمزدهای پایین تر بود چرا که به نوشته ویل دورانت: در شرایطی که در جامعه صنعتی شده انگلستان کار برای مردان کمیاب بود، کارخانه داران از مردان می خواستند که زنان و کودکانشان را به کارخانه بفرستند. زنان کارگران ارزانقیمت تری بودند و کارخانه داران آنان را بر مردان سرکش و سنگین قیمت ترجیح می دادند. این شرایطی است که جوامع غربی درحال پایه ریزی نظام سرمایه داری صنعتی و تجاری خود بودند، هرچند که می دانیم ریاضت این دوران برای مصرف و لذت آینده است.

منابع:

کتاب رمان اولیور تویست

کتاب چهره های درخشان، جلد دوم، ترجمه و تالیف محمد حسین مقصودلو و علیرضا تبریزی