تبیان، دستیار زندگی
با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد هیات امنا و تایید شورا و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت 4 سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد نیز بلامانع است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ریاست دانشگاه آزاد 4 ساله شد
جاسبی

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد هیات امنا و تایید شورا و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت 4 سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد نیز بلامانع است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:در مواقعی که رئیس دانشگاه تعیین نمی شود سرپرستی برای مدت 3 ماه معرفی می شود اگر بعد از 3 ماه کسی نتوانست از شورای عالی انقلاب فرهنگی رای اعتماد بگیرد ، شورا برای مدت محدودی سرپرست تعیین می کند تا هیات امنا رئیس پیشنهادی دانشگاه را برای تصویب به شورا معرفی کند.

مخبر دزفولی همچنین افزود:در جلسه دیشب شورا مواد 16 تا 21 اساسنامه به تصویب رسید و در جلسه آینده نیز درباره یک یا دو ماده دیگر اساسنامه بحث خواهد شد.

در مواقعی که رئیس دانشگاه تعیین نمی شود سرپرستی برای مدت 3 ماه معرفی می شود اگر بعد از 3 ماه کسی نتوانست از شورای عالی انقلاب فرهنگی رای اعتماد بگیرد ، شورا برای مدت محدودی سرپرست تعیین می کند تا هیات امنا رئیس پیشنهادی دانشگاه را برای تصویب به شورا معرفی کند

مخبر دزفولی در ادامه با اشاره به حرکت ضد استکباری دانشجویان در16 آذر گفت:در ابتدای جلسه ، شورای عالی انقلاب فرهنگی از این حرکت دانشجویان که با روحیه ضد استکباری انجام شد، تقدیر کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با رای شورا، علی معلم دامغانی به عضویت فرهنگستان هنر انتخاب شد.

مخبر دزفولی افزود: دکتر مرندی نیز با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست فرهنگستان علوم پزشکی منصوب شد.

منبع: الف

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور