تبیان، دستیار زندگی
ورزش در شاهنامه(25)
ورزش در شاهنامه(25)
ورزش در شاهنامه(25)
های پهلوانی در شاهنامه تدبیر ضحاک برای نجات از تقدیر… فرانک، برآشفتگی و تصمیم فریدون علیه ضحاک را به حساب جوانی وی می گذارد، جوانی ای که اینجا معنای غرور کور و خامی و اسیر احساسات بودن و… می دهد و نتیجه ای جز «سر به یا...
ورزش در شاهنامه (24)
ورزش در شاهنامه (24)
ورزش در شاهنامه (24)
24) حکمت‌ها و حکایت‌های پهلوانی در شاهنامه جهان را به چشم جوانی مبین تولد فریدون و تلاش فرانک برای حفظ جان او فریدون از مادر (فرانک) متولد می‌شود. در حالی که پدرش، آبتین، به دست سربازان ضحاک اسیر شده بود و او نیز به...
ورزش در شاهنامه (23)
ورزش در شاهنامه (23)
ورزش در شاهنامه (23)
ای پهلوانی در شاهنامه حکومت ضحاک و شروع دوران جاهلیت...! حاکمیت رذائل و مرگ فضایل تا واپسین سال‌های عمر جمشید، حکومت نیکان برقرار و روش دادگری و عدالت حاکم بود. اما وقتی- به شرحی که در شماره پیش‌آمد- جمشید در اواخر...
ورزش در شاهنامه (22)
ورزش در شاهنامه (22)
ورزش در شاهنامه (22)
22) حکمت‌ها و حکایت‌های پهلوانی در شاهنامه به یزدان‌ هر آن کس که شد ناسپاس                                  به دلش اندر آید زهر سو هراس مقدمه: در سه بخش گذشته، ابتدا به اثبات وجود پدیده ورزش در شاهنامه پرداختیم ...
ورزش در شاهنامه (21)
ورزش در شاهنامه (21)
ورزش در شاهنامه (21)
21) دست پروردگان ورزش در شاهنامه فرهنگ پهلوانی فرهنگ، علاوه بر کردار و گفتار و اعمال، نحوه خوردن و پوشیدن و ... را نیز در برمی‌گیرد اما همان طور که گفته شد در این بحث اگر از فرهنگ پهلوانی سخن می‌گوئیم فقط برای این ...
ورزش در شاهنامه (20)
ورزش در شاهنامه (20)
ورزش در شاهنامه (20)
دست پروردگان ورزش در شاهنامه فرهنگ پهلوانی «توکل ...» و «شکر...»: یکی از ویژگی‌های برجسته و مشخصات آشکار پهلوانان شاهنامه، بویژه پهلوانان ایرانی، اعتقاد و اتکاء و توکل عمیق آنان به نیروی یزدان در پیکار با دشمن و هنگام گیر اف...
ورزش در شاهنامه ( 18 )
ورزش در شاهنامه ( 18 )
ورزش در شاهنامه ( 18 )
اهنامه ورزش در شاهنامه 18 از این شماره و در فصل دوم از بخش سوم، با تکیه بر ابیات و اشعار شاهنامه به پاره ای از خصلت ها و منش های پهلوانان شاهنامه چه در میدان جنگ و ورزش و چه در صحنه اجتماع و سیاست و چه در زندگی خصوصی (مثل پوش...
ورزش در شاهنامه (19)
ورزش در شاهنامه (19)
ورزش در شاهنامه (19)
دست پروردگان ورزش در شاهنامه مقدمه از این شماره و در فصل دوم از بخش سوم، با تکیه بر ابیات و اشعار شاهنامه به پاره ای از خصلت ها و منش های پهلوانان شاهنامه چه در میدان جنگ و ورزش و چه در صحنه اجتماع و سیاست و چه در زندگی خصو...
ورزش در شاهنامه (18)
ورزش در شاهنامه (18)
ورزش در شاهنامه (18)
ورزش های شاهنامه ای فصل اول: پهلوانی و پهلوانان در شاهنامه بخش سوم مقدمه در دو بخش پیشین «ورزش در شاهنامه» را تا حد توان بررسی و مشخصات آن را تشریح کردیم در بخش آخر این رساله به عنوان حسن ختام و همچنین پرداختن به قسمت دیگری ...
ورزش در شاهنامه (17)
ورزش در شاهنامه (17)
ورزش در شاهنامه (17)
ورزش های شاهنامه ای بخش دوم فصل نهم مکان ورزش در شاهنامه به روشنی بیان نمی شود که مکان ورزش و هنرنمایی پهلوانان در کجا بوده است. آیا محل خاصی بوده و یا نه... این البته فقط در مورد شکار استثناپذیر است چرا که بارها، همانطور ک...
ورزش در شاهنامه (16)
ورزش در شاهنامه (16)
ورزش در شاهنامه (16)
ورزش های شاهنامه ای بخش دوم اشاره پس از بررسی ورزش های شاهنامه ای که مجموعاً هفت فصل از این سلسله مطالب را به خود اختصاص داد، در ادامه و در فصل هشتم از بخش دوم، به مسئله مربیگری و آموزش در شاهنامه می پردازیم. محل آموزش یکی ...
ورزش در شاهنامه 15
ورزش در شاهنامه 15
ورزش در شاهنامه 15
ورزش های شاهنامه ای بخش دوم اشاره پس از بررسی ورزش های شاهنامه ای که مجموعاً هفت فصل از این سلسله مطالب را به خود اختصاص داد، در ادامه و در فصل هشتم از بخش دوم، به مسئله مربیگری و آموزش در شاهنامه می پردازیم. وقتی معلوم شد ک...
ورزش در شاهنامه (14)
ورزش در شاهنامه (14)
ورزش در شاهنامه (14)
فصل هفتم: ورزش های دیگر تاکنون درباره ورزش هایی سخن گفتیم که در شاهنامه صریحاً به آنها اشاره شده است. به طوری که موارد و جزئیات این ورزش ها با مطالعه شاهنامه دستگیر خواننده می شود. با این حال در شاهنامه در روزگاری که داستان ...
ورزش در شاهنامه(13)
ورزش در شاهنامه(13)
ورزش در شاهنامه(13)
انواع ورزش ها فصل پنجم: شنا در شاهنامه کلاً 3 بار به واژه «شنا« یا «آشناه» بر می خوریم که مراد همان چیزی است که امروزه از این کلمه می فهمیم و هنر در آب حرکت کردن و روی آب ماندن و غرق نشدن. در شاهنامه ما هیچ گاه به شنا به عن...
ورزش در شاهنامه(12)
ورزش در شاهنامه(12)
ورزش در شاهنامه(12)
) بخش دوم ورز ش های شاهنامه ای فصل چهارم: تیر و کمان مقدمه بدون تردید، بشر از ابتدای زندگی به پرتاب سنگ و چوب برای شکار، دفاع یا حمله آشنا بوده است. ناچار از ابتدای آفرینش قبل از استفاده از هر سلاحی به پرتاب سنگ و چوب آشنا بو...
ورزش در شاهنامه (11)
ورزش در شاهنامه (11)
ورزش در شاهنامه (11)
بخش دوم ورزشهای شاهنامه ای فصل سوم: کشتی اشاره در ادامه بحث ورزش های شاهنامه ای، در این شماره به کشتی در شاهنامه می پردازیم. و به داستانی و ابیاتی که در آن ها نامی و یا ذکری از این رشته باستانی شده و درباره فنون و کیفیت و چگ...
ورزش در شاهنامه (10)
ورزش در شاهنامه (10)
ورزش در شاهنامه (10)
بخش دوم: ورزشهای شاهنامه ای فصل دوم: چوگان اشاره فصل اول بخش ورزشهای شاهنامه ای، به ورزش شکار اختصاص داشت که طی سه شماره به کم و کیف انجام آن به روایت شاهنامه پرداختیم. اینک در فصل دوم، به سراغ چوگان می رویم، تا ببینیم از ز...
ورزش در شاهنامه(9)
ورزش در شاهنامه(9)
ورزش در شاهنامه(9)
دوم: ورزشهای شاهنامه ای یاد آوری در ادامه مطلب سلسله وار "ورزش در شاهنامه"، به بخش دوم رسیدیم که این بخش به "ورزش های شاهنامه ای" اختصاص دارد. در این بخش با ورق زدن کتاب ارجمند حکیم طوس، ضمن استخراج ورزش هایی که در این کتاب ا...
ورزش در شاهنامه(8)
ورزش در شاهنامه(8)
ورزش در شاهنامه(8)
بخش دوم: ورزشهای شاهنامه ای فصل اول: شکار یادآوری در ادامه مطلب سلسله وار «ورزش در شاهنامه»، به بخش دوم رسیدیم که این بخش به «ورزشهای شاهنامه ای» اختصاص دارد. در این بخش با ورق زدن کتاب ارجمند حکیم طوس، ضمن استخراج ورزش هایی...
ورزش در شاهنامه (7)
ورزش در شاهنامه (7)
ورزش در شاهنامه (7)
ورزش در شاهنامه (7) بخش دوم: ورزشهای شاهنامه ای مقدمه: پس از آنکه در بخش گذشته وجود ورزش در شاهنامه را با ذکر دلایلی که آمد، اثبات کردیم و بعد از آنکه اهمیت جایگاه ورزش را با بررسی کارکردهای ورزش و همچنین مطالعه طبقه ای که ب...