تبیان، دستیار زندگی
تصاویری از فعالیت های پژوهشی دانش آموزان دبیرستان شایستگان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دبیرستان شایستگان

تصاویری از تلاش های دانش آموزان فعال دبیرستان شایستگان واقع در منطقه 4 تهران، که موضوعات بسیار جالب و متنوعی را برای تحقیق و پژوهش انتخاب نموده اند.

 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان
 • دبیرستان شایستگان
  دبیرستان شایستگان

تنظیم: مریم فروزان کیا