تبیان، دستیار زندگی
انتظار وصل
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتظار وصل

امام زمان علیه السلام

در انتظار تو بودم چه سالها که بیایی
نمانده سوی به چشمان بیا که چهره نمایی
چه شد که مرغ طرب را به باغ گل گذری نیست
مگر که دیده ز گل او به غیر حسن و وفایی
امید من که همی بود بینم آن لب لعلت
به این امید بماندم که لب به شکوه گشایی
نگار من ز چه گرداند رخ از فتاده مسکین
به دست گیری ام آیا شود زپرده در آیی
دل شکسته ما را که مونس است به از تو؟
که پادشاهی ملک است در این ره ار چه گدایی
تمام عمر برایم چو خواب آدنه روزی است
شود به خواب ببینم به سر رسیده جدایی؟

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.