تبیان، دستیار زندگی
برگزاری جشنواره موسیقی نظامی فی النفسه ارزشمند است اما برگزاری این جشنواره در کنار پیگیری توسعه موسیقی محله در تهران و سلسله برنامه های آوای دوست بهتر می تواند به دغدغه های ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در اشاعه موسیقی فاخر پاسخ بدهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موسیقی حماسی به جای موسیقی مبتذل

موسیقی

برگزاری جشنواره موسیقی نظامی فی النفسه ارزشمند است اما برگزاری این جشنواره در کنار پیگیری توسعه موسیقی محله در تهران و سلسله برنامه های آوای دوست بهتر می تواند به دغدغه های ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در اشاعه موسیقی فاخر پاسخ بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره موسیقی نظامی اخیرا به همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد. نخستین دوره این جشنواره در زمان ریاست نوریان در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری پایه گذاری شد. شاید کسوت و علاقه نوریان به مبحث موسیقی نظامی موجب چنین پایه گذاری شده باشد و اینک درغیاب ایشان معاونت هنری این سازمان نیز از حامیان برگزاری این جشنواره به شمار می رود استمراربخش برگزاری این جشنواره بوده است.

در این خصوص نخست باید از مسئولان و متولیان برگزاری این جشنواره سپاسگزاری شود چرا که غنا بخشیدن به موسیقی نظامی و نغمه های حماسی به ویژه در ایران که سابقه هشت سال دفاع مقدس دارد بسیار حائز اهمیت بوده و از ضروریات برنامه های فرهنگی و هنری کشور محسوب می شود اما نکته مهم در این مسیر توجه به اولویتها و اهداف مترتب در هر سازمانی است که توجه به آنها می تواند مسیر رسیدن به اهداف را کوتاه و سهل تر کند.

برگزاری جشنواره موسیقی نظامی فی النفسه ارزشمند است اما برگزاری این جشنواره در کنار پیگیری توسعه موسیقی محله در تهران و سلسله برنامه های آوای دوست بهتر می تواند به دغدغه های ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در اشاعه موسیقی فاخر پاسخ بدهد.

یکی از اقدامات مفید و در خور توجه حوزه موسیقی (ارائه آثار و اجرای برنامه ها) سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در چند سال گذشته توجه به مناطق و محله های تهران و برگزاری جشنواره های موسیقی محله ای بود که استمرار آنها می توانست در تقویت موسیقی هنری و شناخت بهتر نسل جوان و شهروندان تهرانی از موسیقیهای ارزشمند نقش موثر و مفیدی را ایفا کند.

محمدجواد شوشتری در مراسم پایانی جشنواره نظامی اخیر گفته است :"موسیقی نظامی و حماسی می‌تواند جای بعضی از موسیقی‌های مبتذل را بگیرد و به عنوان موسیقی فاخر در شهر تهران ارائه شود".

اینکه باید موسیقی فاخر و هنری به جای موسیقی مبتذل بنشیند امری بسیار نیکو و پسندیده است و همه باید همچون ریاست محترم این سازمان در پی اشاعه موسیقی فاخر و هنری باشند تا مجالی برای اشاعه موسیقیهای بی ارزش و مبتذل پدید نیاید و این مهم قطعا با برنامه ریزیهای دقیق و اولویت بندیهای لازم و اهم و فی الاهم کردن اقداماتی است که در شرح وظایف سازمانها و نهادهای فرهنگی آمده است.

هر چند که برگزاری جشنواره موسیقی نظامی فی النفسه ارزشمند و قابل تامل است اما به نظر می رسد برگزاری اینگونه برنامه ها در کنار پیگیری همان برنامه های توسعه موسیقی محله در تهران و یا سلسله برنامه های آوای دوست نغمه شهراین سازمان و انتشارات پر بار موسیقایی این سازمان در چند سال اخیر که متاسفانه غالبا به تعطیلی کشیده شده است بهتر می تواند به دغدغه های ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در اشاعه و ارائه موسیقی های فاخر پاسخ بدهد.

تنظیم برای تبیان : مسعود عجمی