تبیان، دستیار زندگی
این روزها شاهد تلفیق مد و تکنولوژی هستیم. طراحان ابزار آلات و گجت ها از مد غفلت نمی کنند و در طراحی گجت های پر مصرف و در عین حال لوکس با هم رقابت می کنند. این گوشی همراه نمونه بسیار زیبایی از این نگاه به وسایل است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستبندی که موبایل می شود

این روزها شاهد تلفیق مد و تکنولوژی هستیم. طراحان ابزار آلات و گجت ها از مد غفلت نمی کنند و در طراحی گجت های پر مصرف و در عین حال لوکس با هم رقابت می کنند.

دستایل

این گوشی همراه نمونه بسیار زیبایی از این نگاه به وسایل است.

طراح: Jung Dae Hoon

منبع: Yanko Design

در نگاه ممکن است فکر کنید این وسیله بیشتر شبیه دستبند است تا موبایل! ولی بدانید همان قدر که دستبند هست همان قدر هم موبایل است!

دستایل

شماره های این گوشی در حقله ی داخلی قرار دارند و شماره گیری به صورت فینگر تاچ (لمسی) انجام می شود. باید حلقه را روی سطح صافی قرار بدهید و از طریق تصویری که روی سطح می افتد شماره گیری کنید.

دستایل

در این موبایل،آنتنی برای خط دهی بهتر جاسازی شده است که کارایی آن را افزایش می دهد.

دستایل

این موبایل دستبندی علاوه بر زیبایی که دارد با نور لیزر ساعت را روی دست شما نمایش می دهد.

دستایل

من دوست دارم اسم این وسیله را بگذارم دستایل! شما چه پیشنهادی دارید؟

تهیه و تنظیم برای تبیان: فاطمه مجدآبادی