تبیان، دستیار زندگی
یز كرد وینفرید شفر: كریمى باید در كار تیمى بیشتر شركت كند وینفرید شفر سرمربى آلمانى تنها یك ماه و چند روز است كه هدایت الاهلى را به عهده گرفته. او در این مدت اندك شناخت زیادى از بازیكنان كلیدى تیمش به دست آورده. در طول تمرین...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرمربى آلمانى الاهلى بازى جادوگر را آنالیز كرد

وینفرید شفر: كریمى باید در كار تیمى بیشتر شركت كند

وینفرید شفر سرمربى آلمانى تنها یك ماه و چند روز است كه هدایت الاهلى را به عهده گرفته. او در این مدت اندك شناخت زیادى از بازیكنان كلیدى تیمش به دست آورده. در طول تمرینات با بازیكنان شاخص خود به طور اختصاصى تمرین مى كند و حتى بازى ملى پوشان تیمش را مى بیند تا آرشیو اطلاعاتش از آنها تكمیل شود. بازى ایران- ژاپن و ایران- كره شمالى تماشاگران زیادى داشت كه در بین آنها چهره شاخص زیاد بود ولى بد نیست بدانید وینفرید شفر آلمانى هم براى آشنایى بیشتر با فوتبال ایرانى و همچنین نحوه و پست بازى كریمى این دو دیدار را دید. او حتى در گفت وگو با خبرنگاران اماراتى به آنالیز بازیهاى جادوگر ایرانى پرداخت و حرف هاى خود را این طور شروع كرد: «على یكى از اركان اصلى تیم ایران است.

غیبت او در هر تیمى (ایران و الاهلى) خیلى به ضرر مربیان است. او با تكنیك خوبش و هوش بالایى كه دارد در لحظات سخت مى تواند شرایط را تغییر دهد. كریمى البته در نیمه اول بازى با ژاپن آن بازیكن همیشگى نبود. او بیشتر در نیمه زمین قرار داشت و زیاد در كارهاى تدافعى شركت نمى كرد. به همین خاطر در بازى گم شده بود ولى در نیمه دوم با یك تغییر استراتژى كریمى دوباره به بازى برگشت. او خیلى خوب در كارهاى گروهى شركت كرد و در نهایت با پاسى كه داد گل دوم ایران را ساخت. این ویژگى مهم على كریمى است كه در مواقع سخت روند یك بازى را تغییر دهد.»

شفر بازى جادوگر را بیشتر آنالیز مى كند: «وقتى بازى مساوى شد، على خیلى بهتر كار كرد. او معمولاً از سوى دو بازیكن ژاپن یارگیرى من تو من مى شد. به همین خاطر وقتى توپ زیر پایش مى رسید بدون تعلل پاس مى داد. البته در چند صحنه او ترجیح داد دست به كارهاى انفرادى بزند كه تا حدودى موفق بود. فكر مى كنم كریمى باید بیشتر در كارهاى گروهى شركت كند و زمانى كه بازى گره خورد بعضاً با حركات انفرادى خود موقعیت سازى كند.»