تبیان، دستیار زندگی
نتیجه‌گیری در یك صفحه یا كم‌تر خلاصه می‌شود و بر پایه این است كه شما از انجام آزمایش به چه نتیجه‌ای رسیدید. منابع یعنی محلی که اطلاعات خود را از آن جا گرفته‌اید و شامل همه نوشته‌ها و حتی اطلاعات مربوط به افرادی است كه با آن‌ها مصاحبه كردید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه گزارش پروژه بنویسیم؟

نتیجه گیری، منابع، سپاسگزاری

کتاب

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری در یك صفحه یا كم‌تر خلاصه می‌شود و بر پایه این است كه شما از انجام آزمایش به چه نتیجه‌ای رسیدید. نتیجه‌گیری فرضیه‌ها و این كه آیا داده‌ها آن‌ها را تأیید می‌كنند یا خیر را بیان می‌کند. هم‌چنین شامل شرح مختصری از برنامه شما برای آزمایش‌های بعدی خواهد بود.

نتیجه گیری:

من با توجه به فرضیه ام قبول کردم که میزان تفاوت در دما شن و آب باعث تغییر جهت باد در ساحل می شود. داده های آزمایشی فرضیه من را تأئید کردند و نشان دادند که میزان تغییر دمای شن سریع تر از تغییر دمای آب می باشد و وقتی دمای آب و شن تغییر می کند دمای هوای بالا آن ها نیز تغییر می کند. داده های آزمایش هم چنین نشان دادند که هوا از جای سرد به جای گرم حرکت می کند.

در طول آزمایشم همچنین متوجه شدم که وجود سایه های وسیع در طول روز باعث سردتر شدن خشکی می شود. برنمه ام برای آزمایش آینده شامل ازمودن دمای آب و خشکی در ساحل و اندازه گیری سرعت حرکت هوا در طول تغییر دما است. همچنین آزمودن این که آیا ساختار زمین تأثیری در این امر دارد یا خیر.

منابع

منابع یعنی محلی که اطلاعات خود را از آن جا گرفته‌اید و شامل همه نوشته‌ها و حتی اطلاعات مربوط به افرادی است كه با آن‌ها مصاحبه كردید. برای مطالب نوشته شده از کتاب‌ها مشخصات کتاب را بنویسید. در مورد افراد، اسامی افرادی كه با آن‌ها مصاحبه كردید را به ترتیب حروف الفبا تك تك بنویسید و آدرس و تلفن محل كار آن‌ها را نیز ذکر کنید.( آدرس و تلفن منزل را ننویسید.)

برای مثال نمونه زیر را نگاه کنید:

منابع و مراجع

مصاحبه

مختاری، مریم – مهندس مخابرات – دبیرستان عمران اندیشه تهران – تلفن: 021444422211

کتاب

کتاب انتقال گرمای همرفت – مترجم: وحید اطمینان – نشر دانشگاه فردوسی مشهد

سایت

www.wikipedia.com

سپاسگزاری

اگر چه پروژه شما فقط كار خودتان است ولی مجاز هستید که تا حدی كمك بگیرید. سپاسگزاری لیستی از نام‌ها نیست بلکه چند پاراگراف درباره افراد و طریقه كمك آن‌ها به شما است. توجه داشته باشید وقتی از بستگان و خانواده‌تان یاد می‌كنید لزومی ندارد كه نام آن‌ها را بنویسید.

سپاسگزاری:

جا دارد از خانواده ام به خاطر کمک هایی که برای انجام این پروژه کردند، تشکر کنم: مادرم، گه پروژه ام را تایپ و ویراستاری کرد و پدر و برادرم که در ساخت پوستر به من کمک کردند. و سپاس فراوان از دکتر ........ پروفسور هواشناسی در دانشگاه ............. و همکار ایشان ................. برای کمک متخصصانه شان

تنظیم: نسرین صادقی