تبیان، دستیار زندگی
مقدمه در حقیقت شرح هدف به همراه اطلاعات قبلی شما است كه شما را به فکر این پژوهش انداخته است. هر کدام از آزمایش‌های پروژه باید در بخش آزمایش‌ها در پروژه ثبت بشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه گزارش پروژه بنویسیم؟

مقدمه، آزمایش ها و داده ها

مقدمه

مقدمه در حقیقت شرح هدف به همراه اطلاعات قبلی شما است كه شما را به فکر این پژوهش انداخته است. مقدمه شامل شرح مختصری از فرضیه‌ای است که براساس پژوهشی که انجام داده‌اید، ارائه نموده‌اید. به كلامی دیگر باید توضیح دهد كه بر پایه چه اطلاعات و دانسته‌هایی تصمیم گرفته‌اید که برای مسأله پژوهشی موردنظر، فرضیه سازی کنید. در مقدمه ذکر کنید که چه اطلاعات یا تجاربی سبب شد که این هدف را انتخاب کنید. اگر لازم باشد برای هر استنادی که به اطلاعات قبلی می‌کنید، در پانویس صفحه منبع اطلاعات را ذکر کنید. برای مثال در مورد پروژه نمونه، مقدمه به صورت زیر است:

مقدمه

جهت باد روی خشکی تغییر می کند، اما تقریبا برای 24 ساعت یکسان است و ممکن است برای روزها به همین منوال باشد. وقتی حجم زیادی از آب و خشکی در کنار هم قرار می گیرند این مساله دیگر درست نیست. در این مناطق جهت باد هر روز مدت کوتاهی بعد از غروب خورشید و مدت کوتاهی بعد طلوع خورشید تغییر می کند.

هنگامی که داشتم موضوع پروژه ام " گرم شدن و سرد شدن آب و زمین " را می خواندم، تجربه ام از تغییر جهت باد در طول روز و شب هنگامی که در ساحل بودم به ذهنم رسید، به علاوه تحقیقات بعدی نشان داد که باد در حقیقت حاصل از حرکت افقی هوا است که از جاهای سرد به جاهایی گرم می آید. مشاهده من هنگامی که در ساحل بودم این بود که باد در طول روز به طرف ساحل و در شب به طرف دریا می وزد. این به این معنی است که در طول روز زمین گرم تر از آب است. ولی در شب آب گرم تر از زمین است. من استدلال کردم که سرعت تغییر دمای آب و خشکی متفاوت است

آزمایش‌ها و داده‌ها

هر کدام از آزمایش‌های پروژه باید در بخش آزمایش‌ها در پروژه ثبت بشود. در این بخش باید سوال هرآزمایش و موادی كه در آزمایش استفاده شده است و مقدار آن‌ها نوشته شود و بعد روند كار در طرح یا پارگراف نشان داده شود. همان گونه که در نمونه زیر می‌توان آن را دید. دقت کنید که آزمایش‌ها باید به گونه‌ای نوشته شوند كه هر فردی بتواند آن‌ها را دنبال كند و انتظار داشته باشیم كه به همه یك نتیجه واحد برسند. آزمایش نمونه زیر در پاسخ به این پرسش پژوهشی است: " آیا دمای خشکی در سایه و آفتاب فرق می‌کند؟"

آزمایش ها و داده ها

هدف:

آیا ساختمان های موجود در ساحل روی دمای شن تأثیر می گذارد؟

مواد لازم:

2 عدد دماسنج

2فنجان شن

کرونومتر

روش کار:

1- در هر فنجان شن یک عدد دماسنج قرار دهید (دماسنج ها حدودا 4 سانتی متر در شن فرو روند.)

2- یکی از فنجان ها را در زیر سایه درخت، ساختمان و یا هر چیز دیگری قرار دهید.

3- فنجان دیگر را در محلی قرار دهید که حدوداً 6 ساعت نور مستقیم آفتاب به آن بخورد قرار دهید.

4- دما را در هر دو دماسنج بخوانید. عدد صفر (ساعت اولیه) را در نمودار بنویسید.

5- دما را در هر ساعت از 6 ساعت برای هر دو دماسنج را یادداشت کنید.

به دنبال هر آزمایش تمام اندازه گیری ها و مشاهداتی را كه در طول آزمایش به دست آوردید، در گزارش منعکس کنید. نمودار، جدول و چارت های داده ها باید برچسب بخورد و اگر امكان دارد رنگی باشد.

چگونه گزارش و مقاله علمی بنویسیم؟ مقدمه، آزمایش ها و داده ها

نمودار خطی این آزمایش در شکل زیر نشان داده شده است. اگر مقدار زیادی داده دارید، می‌توانید تعدادی از آن‌ها را انتخاب كنید و بقیه را در قسمت ضمیمه قرار دهید. اگرداده‌ها را در ضمیمه قرار دادید، خلاصه آن‌ها را باید در قسمت داده‌ها در گزارش‌تان بیاورید.

چگونه گزارش و مقاله علمی بنویسیم؟ مقدمه، آزمایش ها و داده ها

تنظیم: نسرین صادقی