تبیان، دستیار زندگی
صفحه عنوان، معمولاً صفحه اول است و باید مطابق قوانین نهاد یا افرادی باشد که گزارش به آن‌ها ارسال می‌گردد. دومین صفحه گزارش شما مربوط به فهرست مطالب است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه گزارش پروژه بنویسیم؟

عنوان، فهرست مطالب، چکیده

عنوان

صفحه عنوان، معمولاً صفحه اول است و باید مطابق قوانین نهاد یا افرادی باشد که گزارش به آن‌ها ارسال می‌گردد. عنوان باید جلب توجه كند و شامل موضوع پروژه بشود، اما خوب نیست که صورت مسآله پژوهشی ‌تان را به جای عنوان پروژه انتخاب كنید. مثلاً عنوان یک پروژه نمونه می‌تواند به شکل زیر باشد:

عنوان و فهرست مطالب

فهرست مطالب

دومین صفحه گزارش شما مربوط به فهرست مطالب است. در این قسمت باید عنوان همه مطالبی که در گزارش هست و صفحه مربوط به آن‌ها منعکس شود. برای مثال می توان به صورت زیر عمل نمود:

عنوان و فهرست مطالب

چكیده

چكیده مرور مختصری بر پروژه است و نباید بیشتر از یك صفحه باشد و باید شامل عنوان پروژه، شرح هدف، فرضیه‌ها و توضیح مختصری از رویه كار و نتیجه باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع مورد بحث، به قسمت‌هایی از یك چکیده گزارش دانش آموزی دقت کنید:

چکیده

هدف از انجام این پروژه این است که بدانیم آیا تغییرات دمای شن و آب در جهت باد ساحلی تأثیر می گذارد یا خیر؟

در این آزمایش ها از یک طرف سرعت تغییرات دمای آب و شن وقتی که گرم می شوند و از طرف دیگر سرعت کاهش دما وقتی که خنک می شوند، اندازه گیری می شود. این کار به وسیله ثبت دمای نمونه های شن و آب قبل و بعد از این که آن ها را به مدت 10 دقیقه با لامپ رومیزی گرم کردیم، انجام شد. بعد از اینکه لامپ خاموش شد دمای هر کدام از آنها بعد از 10 دقیقه به طور جداگانه ثبت شده است.

آزمایش دیگر شامل اندازه گیری دمای هوای بالای نمونه های حرارت داده شده بود و با استفاده از مقداری دود مسیر حرکت هوا مشاهده شده.

براساس فرضیه من، تغییرات دما در آب و شن متفاوت بود و اندازه گیری دماها فرضیه من را تأئید می کرد. این یافته ها باعث شد که من به این نتیجه برسم که تغییر در زمان خنک شدن شن و آب، باعث ایجاد باد بین ساحل و دریا می شود. این یافته ها مرا به این سمت سوق داد که باور کنم نسیم دریا و ساحل نتیجه تفاوت زمانی است که طول می کشد شن و آب تغییر دما دهند.

تنظیم: نسرین صادقی