تبیان، دستیار زندگی
مزاج چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مزاج چیست؟

بدن انسان

طبق آثار مکتوب باقی مانده از دانشمندان گذشته مزاج به معنای آمیختن دو چیز با یکدیگر است. در واقع مزاج کیفیت و حالتی استکه از واکنش متقابل اجزا مواد متضاد (خاک، آب، هوا، آتش) به وجود می آید. در این واکنش متقابل، بخش زیادی از یک یا چند ماده با بخش زیادی از مواد متضاد با هم ترکیب می شوند، و بر یکدیگر تاثیر می گذارند، از این ترکیب، کیفیت و حالت متشابهی به وجود می آید که مزاج نامیده می شود. به زبان بسیار ساده تر مزاج نتیجه تاثیر کیفیت های عناصر چهارگانه یعنی گرمی، سردی، خشکی، و رطوبت بر یکدیگر است.

از کتاب مزاج شناسی برای همه / معصومه فکوریان

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خیرد کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای  بازدید و خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.