تبیان، دستیار زندگی
آثار سوء بدبینی از کتاب خانواده و مسائل همسران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آثار بدبینی

بدگمانی

بدبینی به هر صورت و علتی که باشد دارای آثار خطرناکی و زیانباری برای حیات خانوادگی است که در مواردی منجر به جدائی، درگیری و سوختن و ساختن ها خواهد شد. گاهی این امر ممکن است موجب از میان رفتن آبروی یکی از دو طرف شود که در آن صورت تلاش برای اثبات شرافت بسیار سخت خواهد بود. وجود سوء ظن در زندگی باعث آن می شود که طرفین نتوانند با هم متحد بوده و نیکو به زندگی خویش ادامه دهند. مصاحبت ها کسل کننده و احساس ها از یکدیگر توام با رنج و حقارت ، و دیده ها نسبت به زندگی تاریک و نومیدانه، و درد ها به نظر غیر قابل درمان خواهد بود.

از کتاب خانواده و مسائل همسران جوان / دکتر علی قائمی

برای خرید کتاب خانواده و مسائل همسران جوان کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.