تبیان، دستیار زندگی
موفقیت ( قسمت یازدهم ) 1- هر چه بیشتر و بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنید، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارید. 2- موفقیت ها و دستیابی به اهداف با سختکوشی به دست می آید. هنگامی که در ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هرچه بیشتر و بدون انتظار پاداش ، به دیگران خدمت کنید...

موفقیت ( قسمت یازدهم )


1- هر چه بیشتر  و بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنید، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارید.

2- موفقیت ها  و دستیابی به اهداف با سختکوشی به دست می آید. هنگامی که در موفقیت  خود شک دارید ، سخت تر تلاش کنید و اگر به نتیجه نرسیدید بازهم بیشتر تلاش کنید.

3- هنگامی که مشغول کار هستید ، تمام مدت کار کنید و وقت تلف نکنید.

4- همواره با خودتان گفتگوهای مثبت، سودمند و مؤثر داشته باشید، حتی هنگامی که احساس خوبی ندارید.

5- نحوه تفسیر و توجیه تجربیاتتان ، تفکرات و احساسات شما را شکل می دهد.

6- اگر عادت کنید در هر موقعیتی به دنبال یافتن نقاط مثبت باشید موفق خواهید شد که یک نگرش فکری مثبت را برای خود پایه ریزی کنید و سرانجام هیچ چیز نمی تواند سد راهتان شود.

7- تنها حد و مرزهایی که واقعاً توانایی های شما را محدود می کند همان هایی است که خودتان ایجاد کرده اید.

8- هنگامی می توانید فرد کارآمدی باشید که مسئولیت کامل زندگیتان و آنچه را برایتان پیش می آید بر عهده بگیرید.

9- همواره به یاد داشته باشید مهمترین نیروی خلاقی که در زندگی شما تأثیر می گذارد خود شما هستید.

10- هیچ کس نمی تواند کاری کند که شما احساس حقارت کنید مگر این که خودتان این احساس را داشته باشید.

11- همیشه به یاد داشته باشید  که انسان بسیار خوبی هستید با توانایی های بسیاری که هنوز از آنها استفاده نکرده اید.

12- بپذیرید که هر کجا هستید و هر که هستید ، نتیجه تصمیم گیری و انتخاب خودتان است.

13- برای بهبود وضع زندگی تان، خود را آماده تصمیم گیری ها و انتخاب های جدید کنید.

14- از بهانه تراشی، عذر آوردن و دیگران را مقصر دانستن دست بردارید.

15- در هر مرحله از زندگی اهداف خود را کاملاً مشخص کنید و برای هر یک برنامه ریزی مکتوب داشته باشید.

منبع : بخش اجتماعی سایت تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.