تبیان، دستیار زندگی
۱ـ درسیاست بعضی ها گذرگاهند ، بعضی توقفگاه و بعضی ها هم جاده. ۲ـ بعضی ها به هم میخورند و بعضی ها با هم. ۳ـ دست زیاد است اما به صدا در نمی آید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاریکلماتور

۱ـ در سیاست بعضی ها گذرگاهند ، بعضی توقفگاه و بعضی ها هم جاده.

۲ـ بعضی ها به هم میخورند و بعضی ها با هم.

۳ـ دست زیاد است اما به صدا در نمی آید.

۴ـ وقتی غمگینم ، نگاهم کدر می شود.

۵ـ گل را چه عرض کنم ، اما بعضی ها پشت و رو ندارند.

۶ـ صمیمیت تو بیشتر از شما است !

۷ـ وقتی خواندن کتاب های سیاسی ممنوع شد،مردم به خواندن در و دیوارهای شهر پرداختند!

کتاب

۸ـ بعضی ها محرم اسرارشون ،چراغ خواب است.

۹ـ مخرب ترین اسلحه زمان، زبان است.

۱۰ـ سریال های آبکی مردم را در افکارشان غرق می کند.

۱۱ـ دوست همه ، دوست هیچ کس نیست!

۱۲ـ عیب چیزی است که معمولا در دیگران می بینیم.

۱۳ـ فیل ها به جراحی بینی ما آدمها می خندند.

فیل

۱۴ـ کبوتر آزادی با نام مستعار به پرواز ادامه می دهد.

۱۵ـ پسته خاموش، هیچگاه خورده نمی شود مگر به زور !

پسته

۱۶ـ آدم های بی سر و پا ، هیچ رد و پایی از خود به جا نمی گذارند.

۱۷ـ خواب تا صبح بیدار ماند اما شب تمام شدنی نبود.

۱۸ـ بعضی ها در خواب خرگوشی ، بهشت هویج می بینند.

هویج

۱۹ـ سخنان خوب ،گوش های نا آگاه را آزار می دهد.

۲۰ـ شاید آسانسور ترقی ، همان روابط باشد!

تنظیم:بخش کودک و نوجوان

***************************************

مطالب مرتبط

کاریکاتور با کلمات

چند دقیقه با کار کاریکلماتور

کاریکاتور با کلمات

کاریکلماتور در کاریکلماتور

کاریکلماتور

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.