تبیان، دستیار زندگی
گاهی برخی از همسران جوان بین همسر و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسر یا...؟!

ازدواج

گاهی برخی از همسران جوان بین همسر و برده اشتباه می گیرند و گمان دارند که زن یا شوهرشان باید چون برده ای مطیع فرمان و رام آنها باشد و چون بنده ای زر خرید، فرمان او را بی چون و جرا اطاعت کند. و اما می دانیم که این تلقی از همسر خطاست. و تازه اگر همسرتان پذیرای چنین اطاعتی باشد شما نباید خوشحال شوید. چه فایده که پدر فرزندتان چون مستخدمی برای شما باشد و یا مادر فرزندتان چون کلفت و خدمتکاری در اختیار شما؟ برای چنین زندگی چه قیمت و ارزشی قائلید.

از کتابخانواده و مسائل همسران جوان / دکتر علی قائمی

برای خرید کتاب خانواده و مسائل همسران جوان کلیک کنید

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.