تبیان، دستیار زندگی
هر نوع وقفه در کلام لکنت حساب نمی شود، لکنت علائم مخصوصی دارد که عبارتند از ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نشانه های لکنت زبان

زبان

اگر فرزند شما، کلمه ها را نا تمام رها می کند یا ر آغاز گفتار وقفه دارد یا واژگان و عبارت ها را تکرار و من من می کند، لکنت زبان ندارد. کودکی که لکنت زبان دارد، هنگام سخن گفتن، نشانه های ذیل را از خود بروز می دهد:

1) نخستین حرف کلمه را با سرعت تکرار می کند.

2) مصوت های آ و او و ای را به طور غیر طبیعی می کشد.

3) در صورت خود، پیچ و تاب ایجاد می کند و سرش را تکان می دهد.

4) چشمک می زند و بازو هایش را حرکت می دهد.

5) فک او لرزش دارد و تنفسش نا منظم است.

از کتاب نسیم مهر(2) / حسین دهنوی

برای خرید کتاب نسیم مهر(2) کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.