تبیان، دستیار زندگی
رسم عاشق نیست با یکدل دو دلبر داشتن یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن رستگاری جوی تا در حشر گردی رستگار رستگاری چیست؟ در دل مهر حیدر داشتن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهرِ حیدر در دل

عید غدیر خم ، یا علی ، گل

رسم عاشق نیست با یکدل دو دلبر داشتن
یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن
رستگاری جوی تا در حشر گردی رستگار
رستگاری چیست؟ در دل مهر حیدر داشتن
همچو احمد پای تا سر گوش باید شد ترا
تا توانی امتثال حکم داور داشتن
امر حق فوری است باید مصطفی را در غدیر
از جهاز اشتران ناچار منبر داشتن
بایدش دست خدا را فاش بگرفتن به دست
روبهان را آگه از سهم غضنفر داشتن
نفس حیدر افسر لولاک را زیبد گُهر
تاج را نتوان شبّه بر جای گوهر داشتن
از تعصّب چند خواهی بر سپهر افتخار
نحس اکبر را به جای سعد اکبر داشتن
نیستی معذور باللّه گرت باید ز ابلهی
عیسی جانبخش را همسنگ عاذر داشتن

*****

شیر مردی چون علی را تاج سلطانی سزاست
وان زنان را یک دو گز شلوار و معجر داشتن
ذرّه ای از مهر او روشن کند آفاق را
چند باید منّت از خورشید خاور داشتن
رقصد از وجد و طرب خورشید در وقت کسوف
زانکه خواهد خویش را همرنگ قنبر داشتن
علم از او آموز کاسان است با تعلیم او
نُه صحیفه آسمان را جمله از بر داشتن
مهر از او سرمایه آمال کن گر بایدت
خویش را در عین درویشی توانگر داشتن
طینت خویش ار حسن خواهی بباید چون حسین
در ولای او ز خون در دستْ ساغر داشتن

*****

عید غدیر خم ، یا علی ، گل

پشت بر وی کرد روزی مهر در وقت غروب
تا ابد باید ز بیمش چهره اَصفر داشتن
زورق دین را به بحر روزگار از بیم غرق
ز آهنین شمشیر او فرض است لنگر داشتن
روی خود را روزی او از شرق سوی غرب تافت
رجعت خورشید را بایست باور داشتن
ای خلیفه مصطفی ای دست حق ای پشت دین
کافرینش را ز توست این زینت و فر داشتن
کی تواند جز تو کس در نهروان هفتاد نهر
جاری از خون بداندیشان کافر داشتن
کی تواند جز تو کس یک ضربت شمشیر او
از عبادت های جنّ و انس برتر داشتن
کی تواند جز تو کس در روز کین افلاک را
پر خروش از نعره اللّه اکبر داشتن

شاعر: قاآنی

تنظیم برای تبیان: رضا سلطانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.