تبیان، دستیار زندگی
در حالت کلی یک ربات شامل 3 بخش زیر می باشد: 1- ورودی ها 2- پردازش گر: اطلاعات ورودی ربات - خروجی ها(بخش های اجرایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آتش را خاموش کنید!

بررسی و ساخت ربات آتش نشان جهت شرکت در مسابقات

آتش نشان

در حالت کلی یک ربات شامل 3 بخش زیر می باشد:

1- ورودی ها: شامل همه سنسورهای مختلف ربات که اطلاعات محیط را اعم از میزان نور، میزان گازهای مختلف، درجه حرارت محیط و.... دریافت و در در اختیار بخش پردازش گر ربات قرار می دهند

2- پردازش گر: اطلاعات ورودی ربات را دریافت و توسط مدارهای کنترلی(اعم از میکرو کنترولرها و مدارهای الکترونیکی دیگر) آن ها را پردازش و تصمیم گیری می کند و تصمیمات را در اختیار بخش های اجرایی ربات قرار می دهد.

3- خروجی ها(بخش های اجرایی): شامل موتورها، پمپ آب، LED های هشدار دهنده، آژیر خطر و...

ابتدا ربات به وسیله  سنسورهای نوری(نوعی مقاومت نوری) و بخش پردازشگر ابتدا مکان آتش را بر روی زمین مسابقه پیدا می کند.

الگوریتم پیدا کردن آتش:(الگوریتم در اینجا به معنای راهکار حل مسآله می باشد)

همان طور که می دانید یکی از مهمترین مشخصات آتش تابش نور و گرمای زیاد می باشد. مقاومت های نوری هم هر زمانی که نور بیشتری از محیط دریافت کنند مقاومت آنها کمتر می شود (در اینجا از مقاومت نوری به عنوان حسگر نور استفاده کردیم). ربات برای پیدا کردن آتش در ابتدا به صورت ثابت به دور خود می چرخد. یک مقاومت نوری نیز در جلوی ربات قرار دارد . هنگامی که جلوی ربات در حین چرخش در مقابل آتش قرار بگیرد، نوری که به مقاومت نوری می رسد افزایش یافته و مقاومت آن کاهش می یابد. در نتیجه ربات توسط بخش پردازشگر وجود آتش را تشخیص می دهد. بخش پردازشگر دستور توقفِ چرخش و حرکت به سوی آتش را صادر می کند. این دستور توسط مدارهای واسط(در اینجا منظور مدارهایی است که برای تقویت و کنترل جریان طراحی می شوند) به موتورها منتقل و اجرا می شود و ربات به سوی آتش حرکت می کند.

الگوریتم خاموش کردن آتش:

ربات در حال حرکت به سوی آتش می باشد،پس باید در یک فاصله مناسب از آتش که در آن فاصله به ربات آسیب نرسد بایستد و پمپ آب روشن کرده و آتش را خاموش کند. برای این کار یک مقاومت نوری دیگر را جوری بر روی ربات قرار می دهیم تا فقط هنگامی که ربات در بالا سر آتش قرار می گیرد این سنسور آتش را ببیند.(سنسور به صورت عمود بر زمین مسابقه و در ارتفاع حدود 20،10سانتیمتری سطح زمین قرار می گیرد)

پس هنگامی که این مقاومت نوری در مقابل آتش قرار گرفت، بخش پردازشگر به موتورها دستور توقف و به پمپ آب دستور پاشیدن آب را می دهد. به این ترتیب آتش خاموش می شود.

این ساختار یکی از ساده ترین ساختارها برای ساخت ربات آتش نشان می باشد که به صورت بسیار مختصر ارایه شد.

برگرفته از سایت : رشد

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی