تبیان، دستیار زندگی
نوترون ها ذره هایی با بار خنثی هستند. آن ها مانند پروتون ها مثبت نیستند. مانند الکترون ها نیز منفی نیستند. اما فکر نکنید که آن ها مهم نیستند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در باره نوترون ها

نوترون ها ذره هایی با بار خنثی هستند. آن ها مانند پروتون ها مثبت نیستند. مانند الکترون ها نیز منفی نیستند. اما فکر نکنید که آن ها مهم نیستند. هر قسمت از یک اتم اهمیت بسیار زیادی در عمل ها و رفتار اتم دارد. نوترون ها از این مسئله مستثنی نیستند.در باره نوترون ها

خب، اگر یک اتم تعداد الکترون ها و پروتون های برابر دارد، آن ها یکدیگر را خنثی کرده و اتم یک بار خنثی دارد. شما می توانید هزاران نوترون را به یک مخلوط اضافه کنید و بار تغییری نخواهد کرد. هر چند، اگر شما هزاران نوترون را اضافه کنید شما یک اتم سوپر رادیو اکتیو ساخته اید. نوترون ها نقش اساسی ای را در جرم و ویژگی های رادیو اکتیوی اتم بازی می کنند. ممکن است شما فقط در مورد ایزوتوپ ها خوانده باشید. ایزوتوپ ها زمانی ساخته می شوند که عدد نرمال نوترون ها در یک اتم تغییر پیدا کند.

شما می دانید که نوترون ها در هسته اتم قرار دارند. در حین واپاشی رادیو اکتیو ممکن است، آن ها از یکدیگر جدا شوند.

اما تحت شرایط نرمال نوترون ها و پروتون ها در هسته به یکدیگر چسبیده اند. تعداد آن ها می تواند جرم اتم ها را تغییر دهد زیرا وزن یک نوترون برابر وزن یک پروتون به علاوه الکترون است.

در باره نوترون ها

یک عنصر ویژه

آیا ما گفتیم همه اتم ها، نوترون دارند؟

همه عنصرها به جز یکی دارای اتم هایی با نوترون می باشد. یک هیدورژن نرمال هیچ نوترونی در هسته کوچکش ندارد. این اتم بسیار کوچک (کوچکترین اتم) فقط یک الکترون و یک پروتون دارد. شما می توانید الکترون را جدا کنید و یک یون بسازید اما هیچ نوترونی را نمی توانید جدا سازید. زمانی که بیاموزید که هیدورژن چگونه با دیگر عناصر در جدول تناوبی واکنش خواهد داد، این ساختار ویژه بسیار مهم می شود .

مترجم: رامون اسدی