تبیان، دستیار زندگی
الکترون ها ذره هایی با بار منفی در اتم ها هستند. الکترون های یک اتم یک بار منفی دارند که باعث تعادل بارهای مثبت پروتون در هسته اتم شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اتم های باردار

الکترون ها ذره هایی با بار منفی در اتم ها هستند. الکترون های یک اتم یک بار منفی دارند که باعث تعادل بارهای مثبت پروتون در هسته اتم شود.

اتم های باردار

الکترون ها در مقایسه با بخش های دیگر اتم بسیار کوچک می باشند. حجم یک اتم تقریباً هزار برابر کوچکتر از حجم یک پروتون است.

الکترون ها، در ابرهای اطراف هسته پیدا می شوند زیرا الکترون ها به سرعت حرکت می کنند. مشاهده کردن آن ها در هر لحظه که در جای خاصی هستند، مشکل است. بعد از سال ها آزمایش دانشمندان قسمت خاصی را کشف کردند که الکترون در آن جا هم قرار دارند.

تغییرات این پوسته ها بسته به تعداد الکترون موجود در عنصر می باشد. عدد اتمی بیشتر یعنی اتم، پوسته ها و الکترون های بیشتری دارد.

الکترون ها نقش اساسی ای را در پیوندهای شیمیایی بازی می کنند. نوعی پیوند وجود دارد که پیوند الکترووالانس (یونی) نامیده می شود که در این پیوند یک الکترون از یک اتم به یک اتم دیگر جابه جا می شود.

این یک مبادله است، ساختن دو یون.

نوع دوم پیوندها که پیوند کووالانس نامیده می شود. الکترون ها بین دو یا چند اتم در یک ابر الکترونی تقسیم می شوند.

هر دو نوع پیوند دارای مزایا و ضعف هایی هستند.

اتم های باردار

ایجاد نیرو:

الکترون ها، در دنیای الکترونیک بسیار مهم هستند. ذرات بسیار کوچک جریان میان سیم ها و مدارها جریان الکتریکی را به وجود می آورند.

الکترون ها، از بخش های با بار منفی به سمت بارهای مثبت حرکت می کنند.

تمام قسمت هایی که در مدار بار منفی دارند دارای الکترون اضافی هستند، در حالی که بخش های با بار مثبت، الکترون کمتری دارند و به طور کلی برای خنثی شدن، الکترون بیشتری می خواهند.

سپس الکترون ها از یک مکان به جای دیگر جهش می کنند. زمانی که الکترون ها حرکت می کنند جریان در سیستم می تواند برقرار شود.

مترجم: ساناز فرهنگی