تبیان، دستیار زندگی
همونطور که می بینید در حالت موازی، ولتاژی که بر روی پایه های همه ی خازن ها قرار می گیرد مساویست.زیرا 2 سر همه‌ی خازن‌ها به یكدیگر متصل شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سری یا موازی

خازن ها نیز مانند مقاومت ها به 2 صورت به هم بسته می شوند: سری و موازی

capacitor, capacity , خازن

خازن های سری

در به هم بستن خازن ها به صورت متوالی یا سری ظرفیت معادل مجموعه از فرمول زیر محاسبه می شود : به عنوان مثال ظرفیت معادل مجموعه ی روبرو برابر است با:

capacitor, capacity , خازن

نکته: در خازن های سری ، باری که روی همه  خازن ها ذخیره می شود با هم برابر است (ظرفیت خازن اهمیتی ندارد)توضیح این مطلب نیاز به مقدمات زیادی دارد که فعلاً ما نیازی به آن نداریم.

خازن های موازی

در به هم بستن موازی خازن ها، ظرفیت خازن ها به صورت مستقیم با هم جمع می شوند، یعنی:

C=4+3+12=19

برای مثال ظرفیت معادل مجموعه  زیر برابر است با:

capacitor, capacity , خازن

نکته: همانطور که می بینید در حالت موازی، ولتاژی که بر روی پایه های همه  خازن ها قرار می گیرد مساوی است زیرا 2 سر همه‌ خازن‌ها به یكدیگر متصل شده است.

اگر در یک مدار چندین خازن به صورت سری و موازی قرار گرفته بودند، ابتدا خازن های موازی را حذف و آنگاه ظرفیت معادل بقیه  خازن ها را محاسبه می کنیم. به مثال دقت کنید:

capacitor, capacity , خازن

یكی از كاربرد‌های بسیار مهم خازن‌ها در كار ما حذف Noiseها و امواج زاید می‌باشد، این روش نسبتاً پیچیده می‌باشد ، در جلسات آتی در باره‌ی این روش نیز توضیح خواهیم داد.

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی