تبیان، دستیار زندگی
همانطور که می دانید دیودها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در جهت مخالف در مقابل عبور جریان از خود مقاومت نشان می‌‌دهند(این مقاومت آنقدر زیاد است که تقریباً عایق می شوند و جریانی عبور نمی دهند).
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسیر یک طرفه

همانطور که می دانید دیودها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در جهت مخالف در مقابل عبور جریان از خود مقاومت نشان می‌‌دهند

(این مقاومت آنقدر زیاد است که تقریباً عایق می شوند و جریانی عبور نمی دهند)

جالب است که بدانید به همین دلیل در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی، به آن دریچه(Valve )هم می گفتند.

هنگامی که پایه  مثبت دیود به قطب + منبع تغذیه (باطری یا هر مولد دیگر) و پایه منفی آن به قطب – متصل شود، دیود جریان را عبور داده و اگر برعکس وصل شود تقریباً جریان قطع می شود

.

برای فعال شدن دیود باید بین 2 سر آن حداقل 0.6 الی 0.7 ولت اختلاف پتانسیل برقرار شود، یعنی اگر کمتر از این مقدار ولتاژ بر روی آن قرار گیرد، دیود هیچ جریانی را از خود عبور نمی دهد. این ولتاژ را ولتاژ آستانه (Forward Voltage Drop) می گویند.

دیود  diod

هنگامی که شما ولتاژ معکوس به دیود متصل می کنید(- به + ، + به -)، دیود جریانی بسیار کوچک از خود عبور می دهد، ولی این مقدار آنقدر کم است که هیچ تاثیری بر مدارهای ما نخواهد داشت.

نکته مهم: دیودها یک آستانه (Limit) برای حداکثر ولتاژ معکوس دارند که اگر ولتاژ معکوس از آن بالاتر رود، دیود بر اثر پدیده  فروشکست می‌‌سوزد و جریان را در هر دو جهت عبور می‌‌دهد. این ولتاژ را آستانه شکست (Break Down) می گویند.

پایه ی منفی دیودها را با یک نوار سفید یا خاکستری رنگ در کنار آن مشخص می کنند.

دیود  diod

دیود را در مدارهای شماتیک به شکل رو به رو  نشان می دهند که ترتیب + و - پایه های آن نیز روی شکل مشخص شده.

دسته دیگری از دیودها به نام دیودهای زنر(Zener) وجود دارند که از آنها برای تثبیت ولتاژ استفاده می کنیم. به عنوان مثال با استفاده از این دیودها می توان ولتاژ را روی 5V ثابت نگه داشت. ولی ما برای تثبیت ولتاژ از این قطعه استفاده نخواهیم کرد، زیرا محدودیت هایی دارد که بهتر است به جای آن از قطعات دیگری مثل رگولاتور استفاده شود. در مورد رگولاتور در مقالات آینده توضیح خواهیم داد.

در ادامه ما قصد داریم یک دید کلی از یک ربات داشته باشیم تا متوجه شویم که مطالبی که  ارایه شد، هر کدام در چه بخش هایی کاربرد دارند.

شاید ساخت رباتی که موارد فوق در آن کاربرد داشته باشد مناسب باشد

ادامه دارد...

برگرفته از سایت : رشد

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی