تبیان، دستیار زندگی
این گیت در واقع عکس گیت XOR است بنابراین زمانی خروجی آن یک یا HIGH می شود که هر دو ورودی آن یکسان باشد یعنی زمانی خروجی آن HIGH می شود که هر دو ورودی آن یک یا HIGH و یا LOW یا صفر باشند اگر هر دو ورودی آن یکسان نباشند خروجی آن LOW یا صفر است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گیت XNOR - سری TTL

گیت AND     گیت NAND     گیت OR     گیت NOR     گیت NOT     گیت XOR

xnor, ttl

این گیت در واقع عکس گیت XOR است بنابراین زمانی خروجی آن یک یا HIGH می شود که هر دو ورودی آن یکسان باشد یعنی زمانی خروجی آن HIGH می شود که هر دو ورودی آن یک یا HIGH و یا LOW یا صفر باشند اگر هر دو ورودی آن یکسان نباشند خروجی آن LOW یا صفر است 

آی سی معادلی که می توان برای این گیت در نظر گرفت ،آی سی 4077 است این آی سی حاوی 4 گیت XNOR است پایه های ورودی و خروجی در شکل بالا کاملا مشخص است

فرمول مربوط به گیت XNOR

فرض کنید A=0 و B=1 باشد با توجه به فرمول زیر جواب و توضیحات داده شده در مورد گیت XOR جواب این دو پرانتز داخلی و مجموع آنها برابر یک می شود به علامت NOT در بیرون هر دو پرانتز توجه کنید این علامت جواب دو پرانتز داخلی و جواب کلی را عکس می کند بنابراین جواب کلی صفر یا LOW است شما می توانید به راحتی و با استفاده از این فرمول بفهمید که جواب خروجی این گیت منطقی زمانی یک است که هر در ورودی آن یک یا صفر باشند

XNOR(A,B)=!((A+!B)+(!A+B))

اطلاعاتی راجع به آی سی ها سری 74

پس از بررسی گیت های NOT , NAND , AND , OR , ....  به بررسی سری آی سی ها و توضیح اجمالی آنها می پردازیم این آی سی ها در نوع TTL ,CMOS در بازار موجود هستند

نوع TTL و CMOS این آی سی ها دارای رتبه بندی های مختلفی است

نوع TTL

نوع TTL آن شامل L،LS،S،AS،ALS و F می باشد به طور مثال آی سی مربوط به گیت منطقی AND را در نظر بگیرید

این آی سی را شاید بتوانید در بازار با نام های 74L08،74LS08،74S08،74AS08، 74ALS08 و 74F08 بیابید اگر به یکی از این آی سی ها با دقت کنید بعد از عبارت 74 شاهد یکی از عبارت های L،LS،S،AS،ALS و F و بعد از آن شماره آی سی را می بینید

همانطور که می بینید برای گیت AND بعد از این عبارات 08 را مشاهده می کنید که بیانگر گیت AND است این مطلب راجع به بقیه گیتها و آی سی ها نیز صادق است

ttl

تغذیه گروه TTL

خانواده L ،LS ،AS ،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین 4.5 تا 5.5 ولت است در واقع این رنج از ولتاژ، ولتاژ قابل تحمل این آی سی است و این آی سی در این رنج درست کار خواهد کرد

خانواده S دارای تغذیه مثبت بین 4.75 تا 5.25 است

میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0

میزان ولتاژ خروجی در حالت صفریا LOW برای تمامی این گروه TTL برابر 0.3 ولت می باشد

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه L،LS و S برابر 3.4 ولت می باشد

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفریق تغذیه مثبت آی سی از عدد 2 بدست می آید

مقدار ولتاژ‌ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F نیز برابر 3.5 است

جریان خروجی خانواده گروه TTL

مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه L برابر5mA (منظور از mA میلی آمپر است)

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه LS برابر 8mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه S برابر 40mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AS برابر 20mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه ALS برابر 8mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه F نیز برابر 20mA

نوع CMOS

این آی سی نیز دارای خانواده C،AC،HC و HCT می باشد

تهیه و تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی