تبیان، دستیار زندگی
تقسیم کار
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقسیم کار

تقسیم کار

در جنبه تداوم حیات خانوادگی ضروری است تقسیم کاری صورت گیرد. آنچنان نباشد که بار زندگی بر دوش یکی از این دو سنگینی کرده و او را از پای در آورد. این خطاست که کار نان درآوردن و تربیت فرزند و مدیریت خانه و سر و سامان دادن امور آن به عهده زن باشد و مرد فارغ البال در گوشه ای استراحت کند. و نیز این خطاست که مرد از بام تا شام سرگرم کار و تلاش باشد و زن در خانه استراحت کند.

از کتاب خانواده و مسائل همسران جوان / دکتر علی قائمی

برای خرید کتاب خانواده و مسائل همسران جوان کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.