تبیان، دستیار زندگی
به یاد چهار دیپلمات ربوده شده ،آقایان سید محسن موسوی كاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ده هزارمین روز اسارت

به یاد چهار دیپلمات ربوده شده ،آقایان سید محسن موسوی كاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان، احمد متوسلیان وابسته نظامی سفارت، تقی رستگار مقدم كارمند سفارت و كاظم اخوان خبرنگار دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران كه چهاردهم تیرماه 1361 در پست ایست بازرسی«برباره» شمال بیروت، توسط نیروهای شبه نظامی فالانژ وابسته به رژیم صهیونیستی ربوده شدند و تا كنون خبر موثقی از سرنوشت ایشان در دست نیست .

 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • حاج احمد متوسلیان
  حاج احمد متوسلیان
 • چهار دیپلمات ایرانی در اسارت رژیم صهیونیستی
  چهار دیپلمات ایرانی در اسارت رژیم صهیونیستی
 • کاظم اخوان
  کاظم اخوان
 • تقی رستگار مقدم
  تقی رستگار مقدم
 • تقی رستگار مقدم
  تقی رستگار مقدم
 • سید محسن موسوی
  سید محسن موسوی
 • سید محسن موسوی
  سید محسن موسوی
 • سید محسن موسوی
  سید محسن موسوی
 • سید محسن موسوی
  سید محسن موسوی
 • کاظم اخوان
  کاظم اخوان
 • کاظم اخوان
  کاظم اخوان
 • کاظم اخوان
  کاظم اخوان
 • کاظم اخوان
  کاظم اخوان
 • کاظم اخوان
  کاظم اخوان
 • کاظم اخوان
  کاظم اخوان

مطالب مرتبط :

به یاد چهار کبوتر در بند

دیپلمات ها زنده اند

هر کاربر اینترنتی می تواند یک سفیر

مسافران سرزمین زیتون و چشمان امیدوار به بازگشت آنان