تبیان، دستیار زندگی
مدیر موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان دفتر قم گفت: موسسه تبیان میتواند در زمینه تحقق دولت الکترونیک و حل مشکلات it فعالیتها و خدمات گستردهای ارائه کند. به گزارش روابط عمومی، حجتالاسلام سلطانی مهاجر امروز در گفتگویی با اشاره به فراهمشدن زیرساختهای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیر موسسه تبیان دفتر قم:

تبیان توانمندیهای زیادی برای حل مشکل IT دارد

سلطانی مهاجر

مدیر موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان دفتر قم گفت: موسسه تبیان میتواند در زمینه تحقق دولت الکترونیک و حل مشکلات it فعالیتها و خدمات گستردهای ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی، حجتالاسلام سلطانی مهاجر امروز در گفتگویی با اشاره به فراهمشدن زیرساختهای مناسب در موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان اظهار داشت: این موسسه با توجه به توانمندیهای بالایی که دارد میتواند در زمینههای فنی و ارائه فضا خدمات خوبی را به مجموعهها و دولت الکترونیک ارائه کند.

وی ادامه داد: موسسه تبیان قابلیتهای فراوانی برای حل مشکلات مربوط به IT در کشور دارد.

حجتالاسلام سلطانی مهاجر با اشاره به راهاندازی مرکز دادههای اطلاعاتی موسسه تبیان اظهار داشت: این مرکز با سرمایهگذاری زیادی به بهرهبرداری رسیده است و میتواند خدمات خوبی در ارائه فضا به دستگاهها و نهادهای مختلف ارائه کند.

وی گفت: پیش از این اطلاعات سایتهای دستگاهها و نهادهای کشور در اختیار شرکتهای خارجی قرار میگرفت و در کشور ما سیستمی وجود نداشت که این اطلاعات را نگهداری کند.

تنظیم: هومن بهلولی