تبیان، دستیار زندگی
در چهارم آذرماه، آقای امینی؛ ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- نمایندگی خراسان و آقای رضوانی؛ مسئول فرهنگی سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان از موسسه تبیان دفتر مشهد بازدید فرمودند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید از تبیان خراسان رضوی

بازدید از تبیان خراسان رضوی

در چهارم آذرماه، آقای امینی؛ ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی-  نمایندگی خراسان و آقای رضوانی؛ مسئول فرهنگی سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان از موسسه تبیان دفتر مشهد بازدید فرمودند.

بازدید از تبیان خراسان رضوی بازدید از تبیان خراسان رضوی

این جلسه که با تعاملات قبلی صورت گرفته بود، با هدف ایجاد زیر ساخت هایی در خصوص ایجاد پورتال جهت مساجد شهر هرات افغانستان و همچنین در خصوص ارائه اینترانت تبیان و برگزاری نمایشگاه های فروش نرم افزار در این شهر و مساجد افغانستان تاکید داشتند.

بازدید از تبیان خراسان رضوی بازدید از تبیان خراسان رضوی

آقای رضوانی در خصوص استقرار سیستم های رایانه وارائه سایت تبیان و سایت های فرهنگی در مساجد و مدارس علمیه افغانستان و مخصوصا شهر هرات تاکید داشته و آمادگی این سرکنسولگری را جهت ایجاد پایگاه های تبیان در این مراکز اعلام نمودند.

بازدید از تبیان خراسان رضوی

گزارش: محمد ولی طاهری بنکدار

تنظیم: هومن بهلولی