تبیان، دستیار زندگی
فواید گریه کودک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فواید گریه کودکان

کودک

بشناس ای مفضل منفعت گریه اطفال را و بدان که در دماغ اطفال رطوبتی هست که اگر بماند علتها و دردهای عظیم در ایشان احداث می نماید مانند کوری و امثال آن، پس گریه این رطوبت را از سر ایشان فرود می آورد و باعث صحت بدن و سلامتی ابصار ایشان می گردد، پس چنانچه طفل به گریه منتفع می گردد و بر پدر و مادر منفعت آن پنهان است و ایشان سعی می کنند که او را ساکت گردانند و به هر حیله می خواهند او را خواموش کند که از گریه باز ایستد به سبب آنکه نمی دانند که گریه برای او اصلح است و عاقبتش نیکوتر است.

از کتاب توحید مفضل/ ترجمه علامه مجلسی

برای خرید کتاب دانستنیهای شگفت خلقت (توحید مفضل) کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای بازدید و خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.