تبیان، دستیار زندگی
چگونه یک دفتر کارگاه خوب داشته باشیم؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه یک دفتر کارگاه خوب داشته باشیم؟

کتاب گزارش کار

o یادداشت های شما، یک بخش حیاتی از روند تحقیق شماست. همه چیز، از اولین مراحل به وجود آمدن سؤال علمی تا آخرین مرحله یعنی نوشتن گزارش کتبی، باید در "دفتر کارگاه" ثبت شود.

جامعه ی علمی جهانی و حتی دادگاه های قضایی "دفتر کارگاه" را به عنوان یک سند معتبر می شمارند، داوران مسابقات علمی نیز همیشه یادداشت های محقق را به عنوان بخش مهمی از کار علمی مورد توجه قرار می دهند.

o انجام پیشنهادات زیر آسان است اما نتیجه اش یعنی ثبت یک دوره تلاش سخت علمی، بسیار ارزشمند خواهد بود.

کتاب گزارش کار

- دفتری که در دست داری، دارای جلد محکم و صحافی نسبتاً با دوامی است. این دفتر قرار است رفیق و همراه چندین ماه کار سخت و مداوم تو باشد. در محل مناسب داخل جلد، نام، نشانی مدرسه و … خود را بنویس.

- همه ی صفحات آن را از اول تا پایان شماره گذاری کن؛ قرار نیست هیچ برگی از آن کنده شود.

- در کنار هر مطلبی که می نویسی، تاریخ نگارش آن را یادداشت کن. خلاصه و ساده بنویس.

- لازم نیست با مداد بنویسی، چون قرار نیست آن را پاک و بازنویسی کنی. زیاد نگران آراستگی آن نباش.

- همه چیز را از همه ی مراحل تحقیق بنویس؛ همه چیز را! فکرهای جدید، تحلیل های نظری، مأخذ، نقشه ها، نمودارها، شکل ها، جدول ها، طراحی ها، محاسبات، نتیجه ی آنچه در کتابها خوانده ای، پیشنهادهای دوستان، معلمان و متخصصانی که با آنها مشورت می کنی، زمانی که برای هر کار صرف کرده ای، گزارش بازدیدهایی که از آزمایشگاه ها و دانشگاه ها کرده ای، قیمت وسایل و مواد مورد نیاز و حتی شماره تلفن ها و نشانی کتابخانه ها و دانشگاه ها همه و همه جایش در همین دفتر است. اما هر چه می نویسی باید واقعاً مربوط به پروژه ات باشد.

- تصور کن که کارت به مراحل نهایی نزدیک شده و در حال تهیه ی مقاله ای از پروژه ی علمی خود هستی. نیمه شب است و به خاطر نمی آوری که مطلبی که در حال نوشتنش هستی را در کدام مقاله یا کتاب خوانده ای. کافی است دفتر کارگاهت را ورق بزنی و عنوان آن مقاله را در میان یادداشت هایت پیدا کنی.

همه چیز را بنویس! منظم بنویس و چند صفحه از آن را به "فهرست" اختصاص بده.

- هیچ اشکالی ندارد اگر عکس یا فتوکپی یک دیاگرام یا هر چیز دیگر را روی بعضی از صفحات "دفتر کارگاه" بچسبانی. اما از محکم چسبیدن آن مطمئن شو.

کتاب گزارش کار

- تغییرات پیش بینی نشده در کار و اشتباهات نیز جزئی از کار است؛

"5/8/65 – دیشب گربه کیسه را سوراخ کرد. 4 تا از 12 گیاهم از بین رفتند، باید همه چیز را از اول شروع کنم. باید گیاه ها را در انباری نگهداری کنم."

یا

"7/9/65 – امروز صبح افتضاح به بار آمد. دیشب انکوباتور را روی 37 درجه تنظیم کردم. ظرف های پلاستیکی در اثر حرارت تغییر شکل دادند و ژلاتین داخل آنها، بیرون ریخته بود. همه جا کثیف شد، یک گندکاری واقعی. باید از ظرف فلزی یا شیشه ای استفاده کنم."

- بد نیست جدول زمان بندی شده ی کار را در یکی از صفحات آغازین دفترچه بنویسی.

- احتمالاً اولین بار است که با این دقت و تفصیل از تحقیقات و فعالیت های علمیت یادداشت برداری می کنی.

شما در حال آموختن چگونه نوشتن و گزارش کردن هستی. ممکن است امروز بفهمی که سبک نوشتنت در روز پیش غلط بوده است، نوشته ی دیروز را پاکنویس نکن. در عوض، امروز بهتر بنویس و اشتباهاتت را تکرار نکن. خواندن نوشته های روزهای پیش به اصلاح شیوه ی نوشتنت کمک خواهد کرد. همواره نگاهی به نوشته های پیشین خود داشته باش.

تنظیم:الناز فطیرخورانی