تبیان، دستیار زندگی
مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور روحانیون به همراه تعدادی از مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم روز گذشته با آیتالله عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار حجتالاسلام نجاریانزاده معاون فرهنگی، حجتالاسلام عظیمی مسئول ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیدار مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با آیت?الله جوادی آملی

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور روحانیون به همراه تعدادی از مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم روز گذشته با آیت?الله عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار حجت?الاسلام نجاریان?زاده معاون فرهنگی، حجت?الاسلام عظیمی مسئول دارالقرآن الکریم، حسن محمدی مدیر مجتمع فرهنگی نور، حجت?الاسلام سلطانی مهاجر؛ مدیر دفتر تبیان قم، حجت?الاسلام اسکندری؛ مسئول روابط عمومی، براتی؛ مسئول آموزش و پژوهش و تعدادی از کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم نیز حضور داشتند.

 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
 • دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم
  دیدار آیت الله جوادی آملی از سازمان تبلیغات قم

تنظیم: هومن بهلولی