تبیان، دستیار زندگی
غدیر در لغت به معنای برکه و آبگیر است و به گودالی که در آن سیل یا آب باران جمع می‌شود، غدیر می‌گویند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عید و غدیر  و خم در لغت

عید غدیر

در لغت، عید از ماده عود و به معنای بازگشت است. به روزهای شادمانی هم عید می‌گویند، چون مردم در طول سال، منتظرند تا روزهای خرم و خوش بازگردد و دوباره فرح و شادی به آنها روی آورد.

غدیر در لغت به معنای برکه و آبگیر است و به گودالی که در آن سیل یا آب باران جمع می‌شود، غدیر می‌گویند.

خُم نام بیابان و صحرایی است که در نزدیکی جُحفه در منطقه ای به نام رابغ قرار دارد که آب غدیر در این صحرا جمع می‌شد.

نام گذاری این حادثه مهم به غدیر خم، به دلیل واقع شدن آن در این محل است. ا

کنون در محل غدیر خم، مسجدی بنا شده که به مسجد غدیر معروف است.

تهیه و تنظیم برای تبیان: حسین عسگری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.