تبیان، دستیار زندگی
آید که ... موفقیت ( قسمت دهم ) 1 - موفقیت و خوشبختی هنگامی به دست می آید که کاری را که از انجام آن لذت می برید بی عیب و نقص انجام دهید. 2 - مرتب از خودتان بپرسید که مردم به چه نیاز دارند و چه می خواهند و شما چطور می توانید نی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موفقیت و خوشبختی هنگامی به دست می آید که ...

موفقیت ( قسمت دهم )

1 - موفقیت  و خوشبختی  هنگامی به دست می آید که کاری را که از انجام آن لذت می برید بی عیب و نقص انجام دهید.

2 - مرتب از خودتان بپرسید که مردم به چه نیاز دارند و چه می خواهند و شما چطور می توانید نیازها و خواسته های آنها را برآورده کنید.

3 - یادگیری دائمی و رشد مداوم فکری را جزئی از برنامه روزانه زندگی خود قرار دهید.

4 - تمرین و تکرار ، بهای به دست آوردن مهارت است. چیزی را که مدام و مرتب تکرار می کنید به صورت یک عادت جدید ذهنی و عملی در می آید.

5 - رشد فکری و احساس رضایت و خشنودی ، نتیجه کنار گذاشتن عادت های گذشته و جایگزین کردن تمرین ها و عادت های جدید است.

6 - یک زندگی خوب و درخشان مجموعه ای از هزاران تلاش و ایثاری است که هیچ کس از آن خبر ندارد.

7 - افراد بزرگ از ارتفاعاتی که فتح کرده اند حفاظت می کنند، جاهایی که یک شبه به آن نرسیده اند . اما هنگام شب در حالی که همراهانشان خفته اند بازهم به تلاش خود برای پیشروی ادامه می دهند.

8 - شما می توانید هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزید.

9 - آنهایی که می آموزند توانا هستند.

10 - در درون شما مجموعه ای از استعدادها و توانایی ها نهفته است که اگر درست شناسایی و به کار گرفته شوند شما را قادر می سازند تا به هر هدفی که در نظر دارید برسید.

11 - تعیین کننده کیفیت زندگی شما این است که تا چه حد به کمال در زندگی اهمیت می دهید و برای رسیدن به آن تا چه اندازه خود را مسئول و متعهد می دانید.

12 - مشکلات  «مانع» کار نیستند بلکه معلم ما هستند . در درون هر مشکلی ، بذرسود یا موقعیتی نهفته است برابر یا بیشتر از سود حاصل از انجام کارمورد نظر.

13 - در راه موفقیت  ، مشکلات را تبدیل به پله های صعود کنید.

14 - وجود شهامتی سنجیده و حساب شده برای دستیابی به موفقیت  ضروری است . ترس بزرگترین مانع رسیدن به هدف است.

15 - رویارویی با ترس  های خود را جزئی از عادت هایتان کنید و در هر شرایطی این کار را انجام دهید.

منبع : بخش اجتماعی سایت تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.