سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شاگرد یکی از تجار بازار به خانه یکی از بدهکاران رفت و گفت : این صورت بدهی شماست . - حاجی آقا به من گفت بدون گرفتن طلب برنگردم . بدهکار گفت :  - به ، عجب شانسی آورده ای . دیگر مرخصی از این طولانی تر گیرت نمی آید ! گنجین...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرخصی طولانی

شاگرد یکی از تجار بازار به خانه یکی از بدهکاران رفت و گفت : این صورت بدهی شماست .

- حاجی آقا به من گفت بدون گرفتن طلب برنگردم .

بدهکار گفت :

 - به ، عجب شانسی آورده ای . دیگر مرخصی از این طولانی تر گیرت نمی آید !

گنجینه لطایف