• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • جمعه 1381/07/19
  • تاريخ :

مرخصی طولانی

شاگرد یکی از تجار بازار به خانه یکی از بدهکاران رفت و گفت : این صورت بدهی شماست .

- حاجی آقا به من گفت بدون گرفتن طلب برنگردم .

بدهکار گفت :

 - به ، عجب شانسی آورده ای . دیگر مرخصی از این طولانی تر گیرت نمی آید !

گنجینه لطایف

UserName