تبیان، دستیار زندگی
شَهی که معنی والشمس رویِ انور اوست سواء سوره واللیل مویی از سر اوست به پیش نور رِخَش نور آفتاب کجا که آفتاب خجل از رخ مُنَوَّر اوست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آبروی محشر

تصاویر ویژه شهادت امام هادی ع

شَهی که معنی والشمس رویِ انور اوست
سواء سوره واللیل مویی از سر اوست
به پیش نور رِخَش نور آفتاب کجا
که آفتاب خجل از رخ مُنَوَّر اوست
به ماه نسبت رویش، عین بی خردی ست
مَهِ چهارده آینه برابر اوست
غلام درگه آن شاه عرش مقدارم  که
جبرئیل امین چون غلام، بَر دَرِ اوست
ز کهکشان فلک عارض ز من پرسید
جواب دادم کاین خط و راه معبر اوست
دَهُم امام که او راست یازده معصوم
تمام جدّ و پدر جز یکی که مادر اوست
ولیِّ مطلق آن حجت و خلیفه ی حق
که هفت کاخِ مُطَبَّق، رواق منظر اوست
ابوالحسن خَلَفِ متّقی، علیّ نقی
که این لقب، شرف تاج و زیب افسر اوست
فدای قدر و جلالش که تا خداست خدا
لباس عزّت و شوکت قبای پیکر اوست
برای ذاکر غیر از دَرَش پناهی نیست
که خاکِ درگهِ او آبروی محشر اوست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.