سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در این بخش هر یک از ابزارهای Cabri 3D شرح داده می‏شود. در این قسمت شکل‏های نسبی را به کمک نرم افزار می توانید بسازید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابزارهای Carbi3D (قسمت پنجم)

شکل‏های نسبی (1)

شکل‏های نسبی (1)عمود (خط یا صفحه عمود)

ترسیم خطی عمود بر یک صفحه هموار*.

شکل‏های نسبی (1)

ترسیم صفحه ای عمود بر یک خط (یا برقسمتی از یک خط)

ترسیم خطی عمود بر خط دیگری(یا قسمتی از یک خط**)

شکل‏های نسبی (1)

برای استفاده کردن ازاین تابع باید کلید Ctrl را فشار دهید و نگه دارید.

برای ایجاد خط عمود برهمان صفحه ای که خط اصلی وجود دارد، باید نقطه ای را روی صفحه ی مذکور انتخاب کنید بطوریکه خط عمود از آن بگذرد.

شکل‏های نسبی (1)

* نیم صفحه، قطاع، چند ضلعی، سطحی از یک چند وجهی

**شعاع، پاره خط، بردار، ضلع یک چند ضلعی، یال یک چند وجهی

شکل‏های نسبی (1)موازی (خط یا صفحات موازی)

ترسیم خطی موازی نسبت به یک خط (یا قسمتی از یک خط).

شکل‏های نسبی (1)

ترسیم صفحه ای موازی نسبت به یک صفحه هموار ** بطوریکه از نقطه‏ی معینی می‏گذرد.

برای ایجاد صفحه ای موازی که روی صفحه ی اصلی انتخاب شده قرار نگیرد، باید از نقطه ای که روی صفحه اصلی نیست استفاده کنید.

شکل‏های نسبی (1)

**نیم صفحه، قطاع، چند ضلعی، سطحی از یک چند وجهی

شکل‏های نسبی (1)عمود منصف

ترسیم صفحه ای بین دو نقطه و عمود برخطی که با دو نقطه تعریف شده.

شکل‏های نسبی (1)

ترسیم صفحه ای میان قسمتی از یک خط (پاره خط، بردار، ضلع یک چند ضلعی، یال یک چند وجهی) که بر قسمتی از خط انتخابی عمود شده.

شکل‏های نسبی (1)

نیم ساز صفحه

ترسیم زاویه ای از نیمساز صفحه که با سه نقطه تعریف شده.

اولین نقطه را انتخاب کنید.

راس را انتخاب کنید.

سومین نقطه را انتخاب کنید.

توجه: صفحه ای که ایجاد شده بر صفحه ای که شامل سه نقطه است، عمود می‏شود.

شکل‏های نسبی (1)

شکل‏های نسبی (1)نقطه میانی

ایجاد نقطه‏ی میانی بین دو نقطه.

شکل‏های نسبی (1)

ایجاد نقطه میانی قسمتی از خط(پاره خط، بردار،ضلع یک چند ضلعی، یال چند وجهی)

شکل‏های نسبی (1)

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین