تبیان، دستیار زندگی
فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی که هر کجا رود افتد، به دام صیادی دلا دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر مدار از همه عالم، امیدِ امدادی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شاهد میقات

تصاویر ویژه شهادت امام هادی ع

فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی
که هر کجا رود افتد، به دام صیادی
دلا دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر
مدار از همه عالم، امیدِ امدادی
مگر ز قبله ی حاجات و کعبه ی مقصود
ملاذ حاضر و بادی علیِّ الهادی
شَها! تو شاهد میقات «لی مع اللّهی»
تو شمع جمع شبستان مُلک ایجادی
صیحفه ی ملکوتی و نسخه ی لاهوتی
ولیّ عرصه ی ناسوت و بحر ارشادی
نه ممکنی و نه واجب، چو واحدی به مَثَل
که هم برون ز عدد هم قوام اعدادی
مقام باطن ذات تو قاب قوسین است
به ظاهر ار چه در این خاکدان اجسادی
کشیدی از متوکل شدائدی که به دهر
ندیده دیده ی گردون ز هیچ شدّادی
ز سوز زهر و بلاهای دهر، جان تو سوخت
که بر طریقه ی آباء و رسم اجدادی

آیت اللّه غروی اصفهانی

تنظیم : سعیدآقازاده

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.