سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در این بخش هر یک از ابزارهای Cabri 3D شرح داده می‏شود. هرگاه می‏خواهید بدانید که یک ابزار بخصوص Cabri 3D چگونه کار می‏کند و چطور باید از آن استفاده کرد از این بخش کمک بگیرید. این بخش را باید به ترتیب مطالعه کنید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابزارهای CABRI 3D (قسمت چهارم)

سطوح (SURFACES)

ابزارصفحه (SURFACES)

ایجاد صفحه ای جدید با استفاده از روش‏های مختلف

صفحه ای که از سه نقطه می‏گذرد.

ابزار

صفحه ای که از دو خط متقاطع عبور می‏کند.(یا صفحه ای از خطوط)

ابزار

صفحه ای که از یک خط (یا بخشی از خطوط*) و یک نقطه می‏گذرد.

ابزار

صفحه ای که با استفاده از مثلث یا چند ضلعی موجود تعیین می‏شود.

ابزار

ماوس را حول (نزدیک) مثلث یا چند ضلعی تا زمانی که صفحه ظاهر شود حرکت دهید.

برای ایجاد صفحه کلیک کنید.

*شعاع، پاره خط، بردار، ضلع یک چند ضلعی، یال یک چند وجهی

ابزارنیم صفحه (Half- Plane)

ترسیم نیم صفحه ای که

حدود آن با استفاده از یک خط(یا بخشی از یک خط *) و عبور از یک نقطه تعیین شده است.

ابزار

حدود آن با استفاده از سه نقطه تعیین شده است. دو نقطه اول خطی را تعیین می‏کند که لبه نیم صفحه است و سومین نقطه در روی نیم صفحه قرار دارد.

ابزار

*شعاع، پاره خط، بردار، ضلع یک چند ضلعی، یال یک چند وجهی

ابزارقطاع (Sector)

ایجاد یک قطاع با استفاده از یک نقطه اصلی و دو نقطه دیگر.

ابزار

یک نقطه محدود کننده، سپس نقطه اصلی و بعد از آن نقطه محدود کننده دیگررا انتخاب (یا ایجاد) کنید.

ابزارمثلث (Triangle)

ترسیم مثلثی که با سه نقطه تعیین می‏شود.

روی سطح زمینه، نقطه‏ها را در VP یا NVP ایجاد (یا انتخاب)کنید

روی سطوح دیگر، نقطه‏ها را در VP (یا روی جسمی‏که قبلا درNVP این سطح ساخته شده است) ایجاد (یا انتخاب) کنید

می‏توانید مثلثی با انتخاب هر یک از سه نقطه بسازید.

ابزار

ابزارچند ضلعی(Polygon)

ترسیم یک چند ضلعی که با سه نقطه یا بیشتر تعریف می‏شود.

برای پایان دادن به عملیات ساخت، یک ثانیه روی آخرین نقطه ایجاد شده (یا روی نقاط دیگر چند ضلعی) کلیک کرده و یا کلید ENTER را فشار دهید.

روی سطح زمینه، نقاط را در VP یا NVP ایجاد (یا انتخاب) کنید.

ابزار

روی سطوح دیگر، نقاط را در VP (یا روی شکلی که قبلا در NVP این صفحه ایجاد شده) بسازید (یا انتخاب کنید).

ابزار

همچنین می‏توانید یک چند ضلعی با استفاده از نقاط همان صفحه ایجاد (یا انتخاب) کنید.

توجه: علت ناپدید شدن شکلتان این است که سعی داشتید نقطه ای را خارج از صفحه ای که نقاط قبلی در آن انتخاب شده اند، برگزینید.

ترسیم چند ضلعی که با سطح (رویه)یک چند وجهی تعریف می‏شود.

ابزار

سطح را انتخاب کنید.

ابزاراستوانه(Cylinder)

ترسیم استوانه ای حول یک خط یا خط طولی شکل*

(محور استوانه) که از یک نقطه روی آن می‏گذرد.

ابزار

اگر محور مختصات محدود شود آنگاه طول(درازا یا اندازه) ارتفاع استوانه تعیین می‏شود.

ترسیم استوانه ای که با یک دایره یا بیضی و یک خط یا بردار تعیین می‏شود.

ابزار

*خط،شعاع، پاره خط، بردار، ضلع یک چند ضلعی، یال یک چند وجهی

ابزارمخروط(Cone)

ترسیم مخروطی با استفاده از یک نقطه یا راس معین و با دایره

ابزار

یا توسط یک بیضی (که با ابزار Coin یا Interesction Curve ایجاد شده است)

 ابزارکره(Sphere)

ترسیم کره ای از روی نقطه مرکزی و نقطه دیگری که تعیین کننده شعاع آن است.

نقطه مرکزی و سپس نقطه شعاع را انتخاب کنید.

ابزار

ترسیم کره ای که شعاعش با طول یک بردار یا پاره خط تنظیم می‏شود.

یک بردار یا یک پاره خط ایجاد کنید(یا استفاده از بردار یا پاره خط موجود)

نقطه مرکز کره را ایجاد یا انتخاب کنید.

بردار یا پاره خط را به عنوان شعاع انتخاب کنید.

ترسیم کره ای که شعاعش با محاسبه تنظیم می‏شود.

ابزار

اندازه ای با استفاده از ابزارmeasurement انتخاب کنید. (بخش ابزار اندازه گیری و محاسبه)

نقطه مرکز کره را انتخاب کنید.

اندازه ی شعاع را انتخاب کنید.

ابزار

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین